ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:05/01-01
17.01.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ გიორგი ხუბუას ბრძანება აკადემიკოს ლევან ჟიჟიაშვილის სახელობის აუდიტორიის გახსნის შესახებ (ბრძანება N05/01–01)
ბრძანება №:01–01/02
08.01.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, გულნაზი გალდავას ბრძანება უნივერსიტეტში ბეჭდებსა და ბლანკებზე ახალი სახელმწიფო გერბის გამოყენებასთან დაკავშირებით გასატარებლად ღონისძიებათა შესახებ“ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 2005 წლის 4 თებერვლის N14 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (ბრძანება N01-01/02)
ბრძანება №:01-02/02
05.01.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის, პროფესორ გიორგი ხუბუას ბრძანება ოზურგეთის ფილიალში ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობებზე პერსონალის დანიშვნის შესახებ (ბრძანება N01-02/02)
ბრძანება №:01–01/01
03.01.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის, პროფესორ გიორგი ხუბუას ბრძანება ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე "საერთაშორისო ტურიზმის სკოლის" შექმნის შესახებ (ბრძანება N01-01/01)