კონკურსი ერასმუს მუნდუსის (HERMES) გაცვლითი სტიპენდიების მოსაპოვებლად!

თსუ-ს საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტი აცხადებს კონკურსს თსუ-ს ჰუმანიტარულ, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა და იურიდიული ფაკულტეტების ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტების, მკვლევარებისა და აკადემიური/ადმინისტრაციული პერსონალისთვის ერასმუს მუნდუსის გაცვლითი სტიპენდიების მოსაპოვებლად HERMES პროექტის ფარგლებში

თსუ-ს საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტი აცხადებს კონკურსს საქართველოში აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებლების ჰუმანიტარულ, სოციალურ მეცნიერებათა და იურიდიული მიმართულების კურსდამთავრებულების, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტების, მკვლევარებისა და აკადემიური/ადმინისტრაციული პერსონალისთვის (მეორე სამიზნე ჯგუფი) ერასმუს მუნდუსის გაცვლითი სტიპენდიების მოსაპოვებლად HERMES პროექტის ფარგლებში

თსუ-ს საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტი აცხადებს კონკურსს თსუ-სა და საქართველოში აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებლების დევნილის სტატუსის მქონე ჰუმანიტარულ, სოციალურ და პოლიტიკურ და იურიდიული მიმართულებების კურსდამთავრებულების, ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისა და მკვლევარებისთვის (მესამე სამიზნე ჯგუფი) ერასმუს მუნდუსის გაცვლითი სტიპენდიების მოსაპოვებლად HERMES პროექტის ფარგლებში