კონკურსი ერასმუს მუნდუსის (ELECTRA) გაცვლითი სტიპენდიების მოსაპოვებლად!

თსუ-ს საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტი აცხადებს კონკურსს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურის სტუდენტებისა და მკვლევარებისთვის გაცვლითი სტიპენდიების მოსაპოვებლად ერასმუს მუნდუსის ELECTRA პროექტის ფარგლებში

თსუ-ს საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტი აცხადებს კონკურსს საქართველოში აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებლების მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტების, მკვლევარებისა და აკადემიური/ადმინისტრაციული პერსონალისთვის (მეორე სამიზნე ჯგუფი) ერასმუს მუნდუსის გაცვლითი სტიპენდიების მოსაპოვებლად ELECTRA პროექტის ფარგლებში

თსუ-ს საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტი აცხადებს კონკურსს თსუ-სა და საქართველოში აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებლების დევნილის სტატუსის მქონე ბაკალავრიატისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისთვის (მესამე სამიზნე ჯგუფი) ერასმუს მუნდუსის გაცვლითი სტიპენდიების მოსაპოვებლად ELECTRA პროექტის ფარგლებში