კონკურსი ერასმუს მუნდუსის (BACKIS) გაცვლითი სტიპენდიების მოსაპოვებლად!

თსუ-ს საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტი აცხადებს კონკურსს თსუ-ს ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტების, მკვლევარებისა და აკადემიური/ადმინისტრაციული პერსონალისთვის ერასმუს მუნდუსის გაცვლითი სტიპენდიების მოსაპოვებლად BACKIS პროექტის ფარგლებში


თსუ-ს საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტი აცხადებს კონკურსს საქართველოში აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებლების მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტების, მკვლევარებისა და აკადემიური/ადმინისტრაციული პერსონალისთვის (მეორე სამიზნე ჯგუფი) ერასმუს მუნდუსის გაცვლითი სტიპენდიების მოსაპოვებლად BACKIS პროექტის ფარგლებში


თსუ-ს საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტი აცხადებს კონკურსს თსუ-სა და საქართველოში აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებლების დევნილის სტატუსის მქონე ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისათვის (მესამე სამიზნე ჯგუფი) ერასმუს მუნდუსის გაცვლითი სტიპენდიების მოსაპოვებლად BACKIS პროექტის ფარგლებში