2012 წლის შემაჯამებელი ანგარიშები

      2013 წლის შემაჯამებელი ანგარიშები

      2014 წლის შემაჯამებელი ანგარიშები
 • მათემატიკის დეპარტამენტი
 • კომპიუტერული მეცნიერებების დეპარტამენტი
 • ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერიის დეპარტამენტი
 • ფიზიკის დეპარტამენტი
 • ბიოლოგიის დეპარტამენტი
 • ქიმიის დეპარტამენტი
 • გეოგრაფიის დეპარტამენტი
 • გეოლოგიის დეპარტამენტი
      2015 წლის შემაჯამებელი ანგარიშები
 • მათემატიკის დეპარტამენტი
 • კომპიუტერული მეცნიერებების დეპარტამენტი
 • ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერიის დეპარტამენტი
 • ფიზიკის დეპარტამენტი
 • ბიოლოგიის დეპარტამენტი
 • ქიმიის დეპარტამენტი
 • გეოგრაფიის დეპარტამენტი
 • გეოლოგიის დეპარტამენტი
      2016 წლის შემაჯამებელი ანგარიშები
      2017 წლის შემაჯამებელი ანგარიშები