ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი:

ასოცირებული პროფესორი რამაზ ხომერიკი
მისამართი: ოთახი 110, თსუ II კორპუსი
ტელეფონი:  595 397216
e-mail: ramaz.khomeriki@tsu.ge

დეკანის მოადგილე:

ასოცირებული პროფესორი ვაჟა ტრაპაიძე
მისამართი: ოთახი 108,  თსუ II კორპ.
ტელეფონი: 599 386030
2 250484 (შიდა 2325)
       

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური უფროსი:

ასოცირებული პროფესორი
თამარ ჭელიძე

მისამართი: ოთახი 108,  თსუ II კორპ.
ტელეფონი: 577 554859
  2 250484 (შიდა 2326)

მენეჯერი

მაგული კვერნაძე
მისამართი: ოთახი 110,  თსუ II კორპ.
ტელეფონი: 577 233838
2 250484 (შიდა 2323)
 
 
სამუშაო საათები:
შაბათ-კვირის გარდა, 9:00  - 18:00 სთ. შესვენება 13:00 – 14:00 სთ.