სტუდენტთა სამეცნიერო წრე

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტთა სამეცნიერო წრის სექციები:

1.    მათემატიკის სექცია
ხელმძღვანელი:     ილია თავხელიძე (ასოცირებული პროფესორი)
მოადგილე:        გვანცა შავარდენიძე (ბაკალავრიატის სტუდენტი)

2.    კომპიუტერულ მეცნიერებათა სექცია
ხელმძღვანელი:     ნათელა არჩვაძე (ასოცირებული პროფესორი)
მოადგილე:        მანანა ლორთქიფანიძე (ბაკალავრიატის სტუდენტი)

3.    ფიზიკის სექცია
ხელმძღვანელი:     ოლეგ ხარშილაძე (ასოცირებული პროფესორი)
მოადგილე:        ოთარ სახელაშვილი (ბაკალავრიატის სტუდენტი)

4.    ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერიის სექცია
ხელმძღვანელი:     დავით კაკულია (ასოცირებული პროფესორი)
მოადგილე:        გურამ ჩაგანავა (ბაკალავრიატის სტუდენტი)

5.    ქიმიის სექცია
ხელმძღვანელი:     მარინე ქარჩხაძე (ასისტენტ პროფესორი)
მოადგილე:        ნათია ქარჩავა (ბაკალავრიატის სტუდენტი)

6.    ბიოლოგიის სექცია
ხელმძღვანელი:     დიანა ძიძიგური (პროფესორი)
მოადგილე:        გიორგი ბურჯანაძე (დოქტორანტი)

7.    გეოგრაფიის სექცია
ხელმძღვანელი:     გიორგი დვალაშვილი (ასისტენტ პროფესორი)
მოადგილე:        გიორგი გულიაშვილი (ბაკალავრიატის სტუდენტი)

8.    გეოლოგიის სექცია
ხელმძღვანელი:     კარლო აქიმიძე (ასოცირებული პროფესორი)
მოადგილე:        გიორგი ხაჭაპურიძე (მაგისტრატურის სტუდენტი)