უნივერსიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

(აბონემენტი, გრიგოლ წერეთლის სამკითხველო დარბაზი)

10:00 - 17:00

შოთა რუსთაველის ცენტრალური სამკითხველო დარბაზი

10:00 - 17:00 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა

10:00 - 17:00 

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა

10:00 - 17:00

იურიდიული ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა

10:00 - 17:00 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა

10:00 - 17:00

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა

10:00 - 17:00 


მედიცინის ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა

10:00 - 17:00