ელექტრონული ბაზები


წვდომა უნივერსიტეტიდან

წვდომა უნივერსიტეტის მიღმა
 
წვდომა უნივერსიტეტის მიღმა შესაძლებელია უნივერსიტეტის ელ.ფოსტის მქონე მკითხველებისთვის.

ელექტრონულ მისამართს მიიღებთ თსუ საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის და ოპერაციების მართვის დეპარტამენტში