სასარგებლო ინფორმაცია

საერთაშორისო საგრანტო პროგრამა ფილოსოფიის დარგში

ინტერნეტში გრანტების განცხადებების მოძებნასასარგებლო საინფორმაციაო რესურსები

 1. სოფლის მეურნეობის მონაცემთ ბაზა. უმეტესად რეფერატები. ზოგ შემთხვევაში გამოცემების სრულე ტექსტებიც არსებობს.
 2. აშშ-ს ენერგეტიკის დეპარტამენტი. მეცნიერებისა და ტექნიკური ინფორმაციის ოფისი. სრული ტექსტები. ციტირების ინდექსები.
 3. 19 მილლიონი ციტირების ინდექსი ბიოტექნოლოგიების დარგში ყველა დარგში. ჟურნალები და წიგნები. ციტირების ინდექსები ზოგ შემთხვევაში მოიცავენ ბმულებს სრული ტექსტებისკენ.
 4. კითხვა-პასუხების კომპანია - Thomson Reuters.
 5. შეერთებული შტატების კონგრესის პროექტი - მსოფლიოს ციფრული ბიბლიოთეკა. სრულდება UNESCO-ს მხარდაჭერით და მსოფლიოს სხვადასხვა ბიბლიოთეკებთან, არქივებთან, მუზეუმებთან, საგანმანათლებლო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით.

კემბრიჯის სხვადასხვა დარგის საერთაშორისო გამოცდები

 1. International General Certificate of Secondary Education (IGCSE)
 2. Cambridge International Examinations
(შესვლა თსუ ბიბლიოთეკის ვებ-გვერდიდან. შემდეგ უნდა დარეგისტრირდეთ (უფასოა) კურსები (მაგ. CD-ზე) ფასიანია. თქვენი დაინტერესების შემთქვევაში შესაძლებელია ზოგიერთი სპეციალობის უფასო ვერსიების გადმოწერა.)

სტიპენდია ბიბლიოთეკარებისთვის

სასარგებლო ბმულები იურისტებისთვის:
 1. იაპონიი ს სამართალი ინგლისურად
 2. კალიფორნიის შტატის სამართალი (აშშ)
 3. კალიფორნიის შტატის ავტოშემთხვევების სრული გზამკვლევი
 4. აშშ საჯარო ორგანოების მიერ მიღებული სამართლებრივი დოკუმენტები
 5. გერმენიის სამართალი (არქივი) ინგლისურად
 6. სხავადასხვა ქვეყნების სამართლებრივი დოკუმენტების საერთაშორისო ძიება
 7. სხავადასხვა ქვეყნების სამართლებრივი დოკუმენტების კრებული
 8. აშშ სამართლებრივი დოკუმენტების ბაზა
 9. ყაზახეთის
 10. ბელორუსიის
 11. ბელორუსიის კანონმდებლობა (ინგლისურად)
 12. აშშ-ს იურიდიული დოკუმენტები - სამართლებლივი ინფორმაციის ინსტიტუტი
 13. ავსტრალიის სამართლებლივი ინფორმაციის ინსტიტუტი
 14. სამართლებლივი დოკუმენტების მონაცემთა ბაზა (კითხვა-პასუხი)
 15. აშშ-ს კანონმდებლობა (ფედერალური და რეგიონული)
 16. სამართლებრივი დოკუმენტების საერთაშორისო ძიება
გამოქვეყნების თარიღი:2016-09-14 11:09:11