სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახური

სამსახურის უფროსი:

აკადემიური დოქტორი
რუსუდან ინწკირველი

ტელეფონი : 2 250484 (შიდა 2334)
მისამართი : ოთახი 305, თსუ XI კორპ .
                     ოთახი 158, თსუ II კორპ .