2017-05-23

ქიმიის დეპარტამენტის სამეცნიერო სემინარი


2017 წლის 25  მაისს  16:00 სთ-ზე გაიმართება ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქიმიის დეპარტამენტის სამეცნიერო სემინარი. წარმოდგენილი იქნება ორი სამეცნიერო მოხსენება:

1.     მასკანირებელი ელექტროქიმიური მიკროსკოპია-მძლავრი ანალიზური მეთოდი
მომხსენებელი:   ნიკოლოზ ნიორაძე -აკადემიური დოქტორი, თსუ რ.აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი.

2.    კოროზია- და თერმომედეგი ალუმინის გალვანური დანაფარები

მომხსენებელი:    ნოდარ გასვიანი- ქიმიურ მეცნიერებათა  დოქტორი ,თსუ რ.აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი.

მისამართი: ი.ჭავჭავაძის პრ. 3, თსუ, 2 კორპ., აუდ.135
სამეცნიერო სემინარის მდივანი, ასოც. პროფ. მარინა ტრაპაიძე
Print

« იხ. ყველა სიახლე