2015-10-07

ქიმიის მიმართულების სტუდენტთა სამეცნიერო წრის სხდომა

პარასკევს, 9  ოქტომბერს  17:00 საათზე   II კ. 405–ე  აუდიტორიაში
დანიშნულია  ქიმიის მიმართულების  სტუდენტთა სამეცნიერო წრის სხდომა.
დღის წესრიგი:

1.     იულიხის (გერმანია) სამეცნიერო–კვლევით ცენტრში შესრულებული სამუშაოს პრეზენტაცია „ნანონაწილაკების საფუძველზე მომზადებული ახალი სტაციონარული  ფაზები“    მომხსენებელი:  ანა გურგენიძე
Print

« იხ. ყველა სიახლე