2017-03-09

ქიმიის დეპარტამენტის სამეცნიერო სემინარი

2017  წლის 10 მარტს 15:00 სთ-ზე, თსუ II კორპუსის აუდიტორია №135-ში გაიმართება ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის  ქიმიის დეპარტამენტის სამეცნიერო სემინარი. 

მოხსენების თემა:

"ახალი მიდგომები წამლების კომპიუტერული კონსტრუირების შესახებ"
(Новые подходы  к компьютерному конструированию  лекарств)

მომხსენებელი:  ვლადიმერ პოროიკოვი, პროფესორი, ბიოლ. მეცნ. დოქტ.,ფიზ.–მათ.მეცნ.კანდ.  ბიოსამედიცინო ინსტიტუტი, მოსკოვი
(Владимир Васильевич Поройков, профессор, д.б.н., к.ф.-м.н.
 Институт биомедицинской химии, Москва)
 
Print

« იხ. ყველა სიახლე