2017-04-25

ქიმიის დეპარტამენტის სამეცნიერო სემინარი

2017 წლის 27 აპრილს  15:00სთ-ზე  გაიმართება ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქიმიის დეპარტამენტის სამეცნიერო სემინარი. წარმოდგენილი იქნება სამეცნიერო მოხსენება:

მოხსენების თემა: "ფიზიკური ქიმიის ახალი მიმართულება – ფემტოქიმია და მისი პერსპექტივები"

მომხსენებელი:    ფიზიკური ქიმიის კათედრის ემერეტუსი, ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი ჯუმბერ კერესელიძე.

მისამართი: ი.ჭავჭავაძის პრ. 3, თსუ, 2 კორპ., აუდ.217

სამეცნიერო სემინარის მდივანი, ასოც. პროფ. მარინა ტრაპაიძე
Print

« იხ. ყველა სიახლე