2017-05-17

ქიმიის მიმართულების სტუდენტთა სამეცნიერო წრის სხდომა

პარასკევს,  19 მაისს   039-ე   აუდიტორიაში16:00 საათზე ჩატარდება   ქიმიის    დეპარტამენტის   სტუდენტთა  სამეცნიერო    წრის სხდომა.

დღის წესრიგი:

1.    „წვის ტალღის გავრცელება“-II კურსის სტუდენტი  გიორგი  კობიძე.
 ხელმძღვანელი:ასოც. პროფ. გიორგი ბეზარაშვილი

2.    „ტემპერატურის  გავლენა  რეაქციის  სიჩქარეზე. ვანტ-ჰოფის წესი. აქტივაციის თეორიის საბაზო კონცეფციები. აქტივაციის ენერგია“-  I  კურსის სტუდენტი  ანა ჩაბრავა. ხელმძღვანელი:ასოც. პროფ. მიხეილ გვერდწითელი

ქიმიის   დეპარტამენტის  სტუდენტთა  სამეცნიერო  წრის ხელმძღვანელი   მარინა ქარჩხაძე 
Print

« იხ. ყველა სიახლე