2017-06-05

ქიმიის დეპარტამენტისსამეცნიერო სემინარი

2017 წლის 8 ივნისს  10:00  სთ-ზე გაიმართება ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქიმიის დეპარტამენტის სამეცნიერო სემინარი.

1. მომხსენებელი:  Dr.  Salvatore Fanali, Institute of Chemical Methodologies Italian National Research Council (C.N.R.). Via Salaria km 29,300 – 00015, Monterotondo, Rome, Italy
მოხსენების თემა: “Nano-liquid chromatography and its potentialities in pharmaceutical and food analysis”.
(ნანო-სითხური ქრომატოგრაფია და მისი გამოყენების პერსპექტივები კვების პროდუქტების და ფარმაცევტულ ანალიზში)

2. მომხსენებელი:  Prof. Andreas Wahner, Direktor des Institutsfür Energie- und Klimaforschung,  IEK-8: Troposphäre ForschungszentrumJülich GmbH, 52425 Jülich, Germany
   მოხსენების თემა: “Understanding the Interaction: Climate Change, Air Pollution, and Energy Consumption”
(კავშირურთიერთობის გარკვევა კლიმატის ცვლილებას, ჰაერის დაბინძურებასა და ენერგიის მოხმარებას შორის)

3.    მომხსენებელი:Dr.  Alessandro Volonterio, Laboratory of Organic Synthesis, Catalysis, and Materials, Department of Chemistry, Materials, and Chemical ,Engineering “G. Natta”  Politecnico  di  Milano,  Italy
  მოხსენების თემა:“Development of a new multicomponent domino process for the synthesis of compounds of biological interest”.
(ახალი მრავალკომპონენტიანი დომინო პროცესების შემუშავება ბიოლოგიური თვალსაზრისით საინტერესო ნივთიერებების სინთეზის მიზნით).

მისამართი: ი.ჭავჭავაძის პრ. 3, თსუ, 1 კორპ., აუდ.115

Print

« იხ. ყველა სიახლე