2017-03-28

ქიმიის დეპარტამენტის სამეცნიერო სემინარი

2017 წლის 30 მარტს ,  15:00სთ-ზე გაიმართება ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქიმიის დეპარტამენტის სამეცნიერო სემინარი. წარმოდგენილი იქნება სამეცნიერო მოხსენებები:

1.    ახალი ანიონური ცეოლითური ნანომასალები და მათი გამოყენება სოფლის მეურნეობაში.
მომხსენებელი:  გიორგი წინწკალაძე (ფიზიკურ-ქიმიური პროცესების კვლევის ლაბორატორიის მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი) პეტრე მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი

2.    ახალი ჭაბურღილების ნავთობების კვლევა და რაციონალური გამოყენება.
მომხსენებელი: ნათელა ხეცურიანი (ნავთობის ქიმიის ლაბორატორიის გამგე, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი) პეტრე მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი

მისამართი: ი.ჭავჭავაძის პრ. 3, თსუ, 2 კორპ., აუდ.135

სამეცნიერო სემინარის მდივანი, ასოც. პროფ. მარინა ტრაპაიძე.


Print

« იხ. ყველა სიახლე