2009-07-08

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია მასალათმცოდნეობაში

1.5.1.1.    მიმდინარე წლის 8–10 ივლისს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია მასალათმცოდნეობაში.

მოხსენებათა თეზისები დაიბეჭდება.

იხილეთ დაწვრილებით>>

Print

« იხ. ყველა სიახლე