2014-01-20

მეორე საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში


ა.წ. 29 იანვარი–3 თებერვალს  შედგება მეორე საფაკულტეტო კონფერენცია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში.

დაწვრილებითი ინფორმაცია
Print

« იხ. ყველა სიახლე