2013-07-03

თსუ-95 პირველი სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში

2013 წლის 4–11 ივლისს გაიმართება პირველი სტუდენტური კონფერენცია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში.
დაიწყო მონაწილეთა რეგისტრაცია.
http://conference.sens-2013.tsu.ge/

კონფერენციაში მონაწილეობა   შეუძლიათ თსუ – ს და სხვა უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტებს . ამ შემთხვევაში საჭიროა შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პირის რეკომენდაცია.
მონაწილეობა სავალდებულია ფაკულტეტის ყველა დოქტორანტისთვის , სამაგისტრო და საბაკალავრო ნაშრომის , ჯგუფური პროექტის და პროექტის შემსრულებლებისთვის .

Print

« იხ. ყველა სიახლე