მანჯავიძე ნინო,მეგრელიშვილი გიული
პედიატრია I


მიქაძე ირაკლი
ekologia ადამიანი და ეკოლოგია.ბუნებრივი რესურსების ეკონომიკა.ეკოლოგიის სამართალი


მესხია ერმილე
მუზეოლოგია


მანჯავიძე ნინო,მეგრელიშვილი გიული
პედიატრია II ნაწილი I ნაწილი II


მაქსაკოვსკი ვ. პ.
მსოფლიოს გეოგრაფიული სურათი


მაცაბერიძე მალხაზ
პოლიტიკური მარკეტინგის საფუძვლები ნაწილი I ნაწილი II


მაცაბერიძე მალხაზ
არჩევნები და საზოგადოება ნაწილი I ნაწილი II ნაწილი III


მაჭარაშვილი გიორგი
სარწმუნოებაჲ მართალი ჩუენ ქართველთა ნათესავისაჲ


მეგრე ვლადიმერ
რუსეთის მოგუგუნე კედრები


მეზვრიშვილი ლია
ეკონომიკური სოციოლოგია ნაწილი I ნაწილი II


მიქელაძე დ.
ბიოქიმია


მშვილდაძე მარიკა
ადრეული ქრისტიანობის ისტორია

cover მაღრაძე მ.
ეკონომიკური ინფორმატიკა : დამხმარე სახელმძღვანელო

cover მშვილდაძე მარიკა
ადრეული ქრისტიანობის ისტორია

cover მათიკაშვილი ნ.
იუნკრები