ელექტრონული ბიბლიოთეკა

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკამ დაიწყო თავის მდიდარ ფონდებში არსებული წიგნების, ჟურნალებისა და დისერტაციების ელექტრონული ვერსიების განთავსება საიტზე. უნიკალური წიგნები პერიოდულად ემატება ელექტრონულ ბაზას.

ჩვენს ელექტრონულ საცავში, აგრეთვე, განთავსებულია სხვადასხვა საიტიდან გადმოწერილი ლიტერატურა. ჩვენ ვცდილობთ, ხელი შევუწყოთ მკითხველს და, ამავე დროს, არ დავარღვიოთ საავტორო უფლებები.

შენიშვნების ან წინადადებების არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ, მოგვწეროთ: library@tsu.ge

წინასწარ გიხდით მადლობას თანამშრომლობისათვის .


ელექტრონული ჟურნალებიელექტრონული საცავიდისერტაციები