კანონთა და განკარგულებათა კრებული 1923 წ.


კანონთა და განკარგულებათა კრებული 1924 წ.


კაციტაძე კახაბერ
გეოპოლიტიკური და გეოსტრატეგიული ტრანსფორმაცია ევროპაში


კაჭარავა ლია
აკადემიური წერა დამწყებთათვის


კაჭკაჭიშვილი იაგო
სოციალური მოქმედების თეორიები


კეკელიძე კორნელი
ქართული ლიტერატურის ისტორია ნაწილი I ნაწილი II


კემპელი თომა
მიბაძვა ქრისტესი


კეჩხუაშვილი გ.
შრომისა და საინჟინრო ფსიქოლოგია

cover კიკნაძე ზურაბი
ჯვარი სა საყმო

კისი ჰაროლდი
სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში (მესამე გამოცემა)


კოდუა ედუარდ
კულტურის სოციოლოგია ნაწილი I ნაწილი II

cover
კულტურა და ფილოსოფია

cover კორნელია ბარლიბა მარია, იღუმენი მიქაელი (სტანჩიუ)
საქართველო და ევროპული სამყარო – ფილოსოფიურ–კულტურული დიალოგი

cover კვიტაიშვილი ე.
ვაჟა-ფშაველას რითმა

cover კიკნაძე გრიგოლ
ვაჟა-ფშაველას შემოქმედება

cover კიკნაძე გრ.
ვაჟა ფშაველა: ცხოვრება და შემოქმედება

cover კიკნაძე გრ.
ვაჟა-ფშაველა ლიტერატურისა და ხელოვნების შესახებ

cover კიკნაძე გრიგოლ
ვაჟა-ფშაველას "ბახტრიონი"