ებანოიძე ჟ. , ხოშტარია ს. , ლაბარტყავა თ.
მეთოდური მითითებანი ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად დისციპლინაში: ”ციფრული სქემოტექნიკა”


ეპისკოპოსი კირიონი
წმინდა მოწამე აბო ტფილელი


ეპისკოპოსი კირიონი
წმიდა დავით III აღმაშენებელი მეფე ქართველთა (1089-1125)


ეპისკოპოსი კირიონი
ამბავი დავით გარესჯის უდაბნოს საკვირველ-მომქმედის მადლის ქვისა


ეპისკოპოსი კირიონი
ცხოვრება და მოქალაქეობა ღირსისა მამისა ანტონ მესვეტისა,საკვირველთ-მოქმედისა მარტყოფელისა


ეგვიპტური მითოლოგიის ლექსიკონი

cover ელიავა ი.
ეკოლოგიის საფუძვლები

cover ევგენიძე იუზა
ვაჟა-ფშაველა, ცხოვრება და შემოქმედებითი ისტორიის საკითხები

cover ესიტაშვილი შოთა
მითოლოგია, რელიგია და სინამდვილე ვაჟა–ფშაველას შემოქმედებაში