cover მახარაძე ა. შ.
ხალხის მასების შემოქმედებითი ინიციატივა კომუნიზმის აშენების უმნიშვნელოვანესი პირობაა

cover მანასიანი გაიანე
ფერის აღმნიშვნელი სიტყვების კოგნიტური ანალიზი

cover მთვარაძე გ.ვ.
კოლხეთის ელემენტების გავრცელება აღმოსავლეთ საქართველოს ტყეებში.

cover მიქელაძე გურამ
ლოტიკის პანმეთოდისტური თეორიის კრიტიკა

cover მიქელაძე მერაბ
მგელ-ძაღლის სიმბოლო ქართულ მითოლოგიაში

cover მეგრელიშვილი გ.
კლასიკური პოლიტიკური ეკონომიის შრომითი ღირებულების თეორია

cover მელაძე რაფ.
სოციალისტური წარმოება და რეპროდუქცია სსრ კავშირში

cover მეტრეველი პ.
მწერების როგორც მხარეთცოდნეობრივად მნიშვნელოვანი ობიექტების,შესწავლის მეთოდიკა

cover მენაბდე გ.
რეალისტური მომენტები ვ. ჰიუგოს შემოქმედებაში

cover მოისრაფიშვილი ბ.ს.
ხიზნობა საქართველოში (1864-1921)

cover მენაბდე სალომე
კონცეპტუალური დერივაციის კოგნიტური და ენობრივი საფუძვლები რუსულ და ესპანურ ლინგვოკულტურებში

cover მენთეშაშვილი მარინა
გენდერული სტერეოტიპების ლინგვისტური რეპრეზენტაცია რეკლამის ენაში

cover მიქელაძე ირ.
საქართველოს ენერგეტიკული მეურნეობის ეკონომიკის ძირითადი საკითხები

cover მერაბიშვილი თამარ
მეტაფორა და პერიფრაზული ერთეულები როგორც თანამედროვე პოლიტიკური დისკუსიის ეფექტურობის ენობრივი საშუალებები

cover მელქაძე გიორგი
ფიზიკური რეალობის პრობლემა

cover მათეშვილი ლევანი
ქრისტიანობისა და წარმართული ცივილიზაციების ურთიერთმიმართების პრობლემები (I-III სს.)

cover მაისურაძე დავითი
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ЕКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА(на примере Восточной Грузии)

cover მამედოვა ნატავან
საქართველოსა და აზერბაიჯანის ეკონომიკური თანამშრომლობის პრიორიტეტები

cover მაღლაკელიძე დავითი
ერეკლე მეორის სამხედრო ხელოვნება

cover მგელაძე ნათია
ატოპიური დერმანტიტის კლინიკურ-ეპიდემიოლოგიური თავისებურებანი და ასკანკოლით ადგილობრივი მკურნალობის მეთოდი ბავშვთა ასაკში

cover მდივანი თამარი
ბიბლიიზმი ენობრივი სისტემის ვერტიკალურ და ჰორიზონტალურ ჭრილებში

cover მელაძე მაია
ტურისტული პროდუქტის ფორმირების თავისებურებანი საქართველოში

cover მეფარიშვილი ნატა
Behavioral and emotional characteristics of children with functional nocturnal enuresis

cover მირიანაშვილი მარია
ЛИНГВОПРАГМАТИКА ДИАЛОГИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ

cover მოსიაშვილი თამარი
სიურრეალისტური ნაკადი XX საუკუნის არაბულ პროზაში

cover მურაჩაშვილი. ა.
საქართველოს სოფლის კოოპერაცია

cover მაკალათია ირაკლი
საქართველოს მოსახლეობის ცხოვრების დონის სტატისტიკური კვლევა

cover მეფარიშვილი ლუბა ლავრენტის ას.
ეკატერინე გაბაშვილი : მონოგრაფია

cover მაჭარაშვილი გიორგი
დიდი სქიზმა და საქართველო