cover გიგაური იზა
მარკეტინგის სოციალური პასუხისმგებლობის ასპექტები საქართველოს სამომხმარებლო ბაზარზე

cover გლოველი ეკატერინე
სისხლის სამართლის დანაშაულთა სტატისტიკური ანალიზი და პროგნოზირება საქართველოში

cover გიოშვილი ვ.დ.
ბორჩალოს კაოლინი და ფაიფურ-ფაიანსის საქონელი

cover გურგენიძე მამუკა
მინიინვაზიური ტექნოლოგიები ნაღვლკენჭოვანი დაავადებისა და მისი გართულებების მკურნალობაში

cover გოგაძე თეიმურაზ
სახელმწიფო შესყიდვების მართვის ორგანიზაცია ინტერნეტ-ტექნოლოგიების გამოყენებით

cover გოგებაშვილი დოც.შ.ზ.
საცალო სავაჭრო ორგანიზაციის სამეურნეო საქმიანობის ანალიზის ძირითადი საკითხები.

cover გორგაძე. ალ.
თვალსაჩინოება სამოქალაქო ისტორიის სწავლებაში.

cover გოკიელი. არ.
საფინანსო დაგეგმვის მეთოდოლოგიისათვის.

cover გიორგაძე გ.
თვითგანათლებითი მუშაობის მეთოდიკისათვის

cover გაბისონია ო. დ.
სინგულარული ინტეგრალები და ორმაგი მწკრივების შეჯამებადობა რისის მეთოდით

cover გერლიანი რამაზ
ეკონომიკური თავისუფლების გავლენა ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებზე

cover გაბრიელაშვილი ლელა
ქრისტიანულ სიმბოლოთა პარადიგმები ასურელ მამათა ცხოვრება-წამებებში

cover გაბუნია ნინო
ერითროციტების სტრუქტურული და ულტრასტრუქტურული ცვლილებები და სტეროიდული ჰორმონების რაოდენობრივი ცვლილებები პროსტატის მეტასტაზირებული ადენოკარცინომით დაავადებულ მამაკაცებში

cover გაიპარაშვილი ზურაბი
საქართველოს ჰერალდიკის განვითარების კულტურულ-მსოფლმხედველობრივი საფუძვლები

cover გალდავა გულნაზი
უმაღლესი განათლება,როგორც საჯარო-სამართლებრივი ფუნქცია და მისი განხორციელების საჯარო-სამართლებრივი ფორმიდან(სსიპ) კერძო-სამართლებრივ ფორმაზე გადასვლის შესაძლებლობა

cover გალდავა მიქაელი (მერაბი)
ქრისტიანული ზნეობის პარადიგმები"ვეფხისტყაოსანში"

cover გამყრელიძე გ.
ხელოსნური მრეწველობა და ამქრული წყობილება საქართველოში

cover გაჩეჩილაძე ეკატერინე
გრამატიკული ნიშნის ასიმეტრიული კონტექსტები

cover გეფერიძე დავით
საერთაშორისო საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვების საერთაშორისო სამართლებრივი რეგულირების ასპექტები

cover გიგანი თათია
კონსტანტინე გამსახურდიას პუბლიცისტიკური და ლიტერატურულ-კრიტიკული წერილები

cover გიორგიძე ალექსანდრე
შეზღუდული შერაცხადობა(სისხლისსამართლებრივ-კრიმინოლოგიური და ფსიქიატრიული ასპექტები)

cover გოთუა ლევანი
უცხო ქვეყნის სასამართლო გადაწყვეტილებებისა და უცხოური საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებების აღსრულება

cover გოცირიძე ევა
გამოხატვის თავისუფლება კონფლიქტურ ღირებულებათა სამართლიანი დაბალანსების კონტექსტში

cover გრიგალაშვილი ნინო
საბანკო დაკრედიტების სისტემის სრულყოფის გზები საქართველოში

cover გუგეშაშვილი გვანცა
გუდვილი როგორც ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტი და მისი ადგილი კონკურენტულ ურთიერთობაში

cover გუგუშვილი კონსტანტინე
ქართული ენის მოხეური კილო

cover გოგიჩაიშვილი შოთა
ერთწლიან მცენარეთა ფესვებში წყლის კრისტალიზაციისა და ყინულის დნობის პროცესების თავისებურებანი.კალორიული კვლევები

cover გელიტაშვილი ნონა
ევროკავშირთან თავსებადი სოციალური დაცვის მოდელი საქართველოში

cover გოდერძიშვილი ქეთევან
პოლემიკა წარმართობასთან ძველ ქართულ ჰაგიოგრაფიულ ლიტერატურაში

cover გეგეშიძე ეკა
მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეკონომიკური ზრდა

cover გუნია ბიძინა
საპასექო გამოთვლები "მცხეთის დავითნის" A-38 ხელნაწერის მიხედვით

cover გუგუშვილი პაატა
კოლონიზაცია საქართველოსა და ამიერკავკასიაში მე-19 საუკუნეში

cover გიორგაძე ემელიან
ქიმიური ენის შესწავლა ელექტროვალენტობით სასკოლო კურსის პირველ კონცერტზე

cover გამეზარდაშვილი დავით
რომანტიზმის აღმოცენება ქართულ ლიტერატურაში და ალ.ჭავჭავაძის შემოქმედება

cover გაჩეჩილაძე ქ.ა
საქართველოში გავრცელებული გვარ Sorbus L. -ის სექცია Aucutaria medik -ის წარმომადგენელნი

cover გეგეშიძე თამარი
ფსიქოლოგიზმი ოთარ ჭილაძის რომანებში

cover გობეჯიშვილი ნიკოლოზ
კოლხური და ყობანური კულტურების ურთიერთმიმართების საკითხი სამარხ-კონსტრუქციათა და დაკრძალვის წესის მიხედვით

cover გაჩეჩილაძე გივი
თანამედროვე ინგლისური ბურჟუაზიული რომანის ძირითადი საკითხები გოლსუორთის ფორსაიტების ქრონიკაში

cover გიუაშვილი შალვა
გასტრო ეზოფაგური რეფლუქსური დაავადება საქართველოში –დიაგნოსტიკის და ქირურგიული მკურნალობის თანამედროვე ასპექტები

cover გრძელიძე ქეთი
პოეტური ხატის ევოლუცია უილიამ ბატლერ იეიტსის პოეზიაში