cover ბაგრატიონ-დავითაშვილი ნინო
სუბიექტური და ობიექტური პირის ნიშნები და პირთა კომბინაციები ქართულ ზმნაში

cover ბალიაშვილი ეთერი
საინფორმაციო საგაზეთო სტატიათა პრაგმატული თავისებურებანი

cover ბაჯელიძე ციური
სემიოტიკური ნიშნების შედარებითი ანალიზი ქართული და ბრიტანული ბეჭდვითი მედიის მაგალითზე

cover ბახტაძე ვ.
ანტიკური წარმოების წესი

cover ბაღდავაძე ნატალია
პეიზაჟის ლინგვისტური მახასიათებლები დისკურსის სხვადასხვა ჟანრში

cover ბაქრაძე ნინო
გერმანული რომანტიზმი და გრიგოლ რობაქიძის შემოქმედება. კომპარატივისტული ანალიზი.

cover ბაქრაძე გ.კ.
საქართველოს მეღვინეობის და ჩაის მრეწველობის მანქანათმშენებლობის ბაზა

cover ბეგლაროვი ივანე
გეორგ დოდოხიანის ცხოვრება და შემოქმედება

cover ბიგანიშვილი თინათინ
ჰიმნოგრაფიის სიმბოლური სახისმეტყველების საფუძვლები ძველსა და ახალ აღთქმაში

cover
ბითაძე მაია

cover ბიჭია შოთა
ხანდაზმულობა სისხლის სამართალში

cover ბოჭორიშვილი ანა
ეტიკეტის პრაგმატიკული სტრუქტურა ინგლისურსა და ქართულში

cover ბრეგაძე ა.
ძაღლის უნარი რიგობითი "თვლისა" და მისი ბუნება

cover ბუბუტეიშვილი ლამზირა
საღვთისმშობლო სიმბოლიკა V-XI საუკუნეების ქართულ მწერლობაში

cover ბურდული ირაკლი
ქონებრივი ურთიერთობა სააქციო საზოგადოებაში (განსაკუთრებით მისი ჩამოყალიბების პროცესში) ქართული და ავსტრიული სამართლის მაგალითზე

cover ბეჟიაშვილი ვ.
სილუეტების აღქმა უსინათლო ბავშვთა მიერ

cover ბერიძე ვახტანგ
სავანე მე-XI საუკუნის ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლი

cover ბოშიშვილი ალექსანდრე
ქვემო ქართვლის მცირე სათავადოები (მელიქიშვილები, სოლაღაშვილები, დოლენჯიშვილები)

cover ბეჟიაშვილი ვ.დ.
სილუეტის აღქმა უსინათლო ბავშვთა მიერ

cover ბარბაქაძე ხათუნა
დისერტაცია 2009

cover ბოჭორიშვილი ვალერი
მზის აქტივობის ღრმა მინიმუმების შესწავლა კოსმოგენური იზოტოპების 14C და 10Be_ის საშუალებით

cover ბუკია როზა
ხმელეთის ლოკოკინა Helix lucorum_ის სტატოცისტის სტრუქტურული ორგანიზაცია ნორმაში და ცვალებადი წონადობის პრობებში(უწონადობა და ზეწონადობა)

cover ბუქური მაია
ქალი თურქეთში

cover ბარბაქაძე ნანა
2_და 5_არილინდოლების ახალი წარმოებულების სინთეზი და გამოკვლევა

cover ბენაშვილი ინგა
საქართველოს ეროვნული შემოსავლის სტატისტიკური შესწავლის მეთოდოლოგია და მისი სრულყოფის გზები

cover ბეჭვაია მანანა
ჯონ ფაულზის გმირების ლინგვოპერსონოლოგია

cover ბალანჩივაძე ივანე ილის-ძე
სსრ კავშირის ფინანსები და ლენინურ-სტალინური ნაციონალური პოლიტიკა

cover ბეგიაშვილი თედო
ქართული პოეტური ფოლკლორის ტიპოლოგიური სახეები და მათი საზოგადოებრივ–კულტურული მნიშვნელობა

cover ბერძნიშვილი მაქსიმე
ქალაქ ფაზისის ისტორიისათვის

cover ბარბაქაძე ლიუდმილა
საკვერცხის ფუნქციის შეფასების თანამედროვე მეთოდების მნიშვნელობა ქალის რეპროდუქციული პოტენციალის განსაზღვრასა და ხელოვნური განაყოფიერების შედეგების პროგნოზირებაში

cover ბელთაძე ქეთევან
რეპროდუქციული ფუნქცია მოზარდებში დიაგნოსტირებული პოლიცისტური საკვერცხის სინდრომის შემდეგ