წვდომა უნივერსიტეტიდან


ფასიანი ელექტრონული ჟურნალები და ბაზები


EBSCO Publishing
წარმოადგენს ჟურნალებისა და საცნობარო გამოცემების უდიდეს კოლექციას მოიცავს 11000–ზე მეტ დასახელებას (სტატიების 70% სრული ტექსტითაა წარმოდგენილი), მეცნიერებისა და ბიზნესის პრაქტიკულად ყველა სფეროს, ამერიკის უმნიშვნელოვანესი გაზეთების სრული სტატიების ძალზე მოხერხებულ და ეფექტურ საძიებელს.

EBSCO მონაცემთა ბაზის მოხმარების წესებიWeb of Science (WoS)
წარმოადგენს მაღალრეიტინგული რეფერირებადი სამეცნიერო ლიტერატურის აბსტრაქტებისა და ციტირებების უმსხვილეს პოლითემატურ მონაცემთა ბაზას, რომელიც მოიცავს 256 სამეცნიერო მიმართულების 90 მლნ ჩანაწერს 18,000-ზე მეტი გავლენიანი ჟურნალიდან, 180,000-ზე მეტ საკონფერენციო მასალასა და 80,000-ზე მეტ წიგნიდან.

Web of Science მონაცემთა ბაზის მოხმარების წესები


Journal Citation Report
იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალების ჩამონათვალის ნახვა.


EconLit
ეკონომიკის დარგში ასობით ჟურნალის სრული ტექსტების ბაზა. გარდა ამისა, ბაზა მოიცავს ეკონომიკის დარგის ჟურნალების პოპულარობის ინდექსებსა და რეფერატებს.
HINARI
არის მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ დაარსებული ელექტრონული სამეცნიერო ბაზა რომელიც მოიცავს კვლევებს ჯანდაცვის სფეროში. ამჟამად 150-ზე მეტი გამომცემლობა სთავაზობს 5000 ჟურნალს (30 ენაზე), 47000 ელექტრონულ წიგნს და 100 სხვა საინფორმაციო წყაროს .
ბაზაში შესასვლელად დაგჭირდებათ ლოგინი და პაროლი, რომელთა მისაღებად მოგვმართეთ (მობ. 599561392 თეიმურაზ ყანჩელი)

HINARI მონაცემთა ბაზის მოხმარების წესებიAGORA (Food and Agriculture Organization of the UN).
ადმინისტრირებას უზრუნველყოფს გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია (FAO). ამჟამად სთავაზობს წვდომას ასი ქვეყნის 28000 ონლაინ რესურსზე 15000 ახალ ელექტრონულ წიგნზე.ARDI (Research for Development and Innovation).
განვითარების და ინოვაციების კვლევის მონაცემთა ბაზა.OARE (Research in the Environment).
გაეროს გარემოს დაცვის შესწავლის პროგრამა რომელიც სრულდება გარემოს დაცვის პროგრამის (UNEP) ჩარჩოებში ამ დარგის უმთავრეს გამომცემლებთან ერთად.GOALI (Global Online Access to Legal Information).
მსოფლიოს წამყვანი აკადემიური გამომცემლების აკადემიური და პროფესიონალური რეფერირებადი ჟურნალები, პუბლიკაციები და მონაცემთა ბაზები სამართლის სფეროში .Cambridge University Journals
კემბრიჯის უნივერსიტეტის ჟურნალები

მონაცემთა ბაზა მოიცავს კემბრიჯის უნივერსიტეტის მიერ გამოცემულ 280 დასახელების ჟურნალს არქივის ჩათვლით. წარმოდგენილია მეცნიერების ყველა დარგი.OXFORD MEDICINE ONLINE

მოიცავს 500-ზე მეტ ელექტრონულ წყაროს, რომელიც შეეხება მედიცინის ყველა სფეროს, დაახლოებით 85 სპეციალობას. ხელმისაწვდომია როგორც ელექტრონული წიგნები და ჟურნალები, ასევე დიაგრამები, სქემები და ა.შ.


JSTOR

მოიცავს დარგების ფართო სპექტრს, მათ შორისაა ეკონომიკა, ისტორია, პოლიტიკური მეცნიერებები, ენა და ლიტერატურა, ხელოვნება და ხელოვნების ისტორია, მუსიკა, მათემატიკა, სტატისტიკა და ასევე განათლება.


Scopus
ბიბლიოგრაფიულ მონაცმეთა ბაზა. მოიცავს რეფერატებსა და აკადემიური ჟურნალების სტატიების ციტირების მონაცემებს. მოიცავს 54 მილიონ ჩანაწერს 1823 წლიდან დღემდე. ადამიანის მიერ დამუშავებული 5000 გამომცემლობის 22000 დასახელების სამეცნიერო ჟურნალი. ზუსტი, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები და ინჟინერია, ბიოლოგიისა და მედიცინის, ჯანმრთელობის, სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებები.Sciencedirect
სრული ტექსტების მონაცემთა ბაზა. 13 მილიონზე მეტი სტატია 2500 ტექნიკური და სამედიცინო ჟურნალიდან. 30,000 მეტი წიგნის ცალკეული თავების სრული ტექსტი. განლაგებულია ოთხ ძირითად სექციაში: ზუსტი, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები და ინჟინერია, ბეოლოგიისა და მედიცინის, ჯანმრთელობის, სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებები. სტატიების რეფერატები უფასოა.

ფასიანი (თსუ-ს მიერ გამოწერილი) უცხოური ჟურნალებიThe Muslim World (ISSN: 0027-4909)
სტატიების სრული ტექსტი

Byzantinische Zeitschrift (ISSN:0007-7704)
სტატიების მოკლე შინაარსი

European Journal of International Law (ISSN 0938-5428)
სტატიების მოკლე შინაარსიtსტატიების სრული ტექსტი

Journal of International Criminal Justice: Oxford Journals Law (ISSN 1478-1387)
სტატიების მოკლე შინაარსი

BVerwGE (Amtliche Sammlung des Bundesverwaltungsgerichts) . გერმანიის სასამრთლოს გადაწყვეტილებანი
სტატიების მოკლე შინაარსი

Criminal Law Forum (ISSN 1046-8374)
სტატიების მოკლე შინაარსი

Nature. International weekly journal of science (ISSN 0028-0836 EISSN: 1476-4687)
სტატიების სრული ტექსტი

Science (ISSN 0036-8075)
სტატიების მოკლე შინაარსი
სტატიების სრული ტექსტი

Physical Review Letters (ISSN 0031-9007)
სტატიების მოკლე შინაარსი

Bulletin of the American Mathematical Society Quarterly (ISSN: 0273-0979)
სტატიების მოკლე შინაარსი
სტატიების სრული ტექსტი

Journal of the American Chemical Society (ISSN: 0002-7863)
სტატიების მოკლე შინაარსი
სტატიების სრული ტექსტი

Physical Geography (ISSN 0272-3646)
სტატიების მოკლე შინაარსი

Contemporary political Theory (ISSN 1470-8914)
სტატიების მოკლე შინაარსი

Journal of Democracy (ISSN 1045-5736)
სტატიების მოკლე შინაარსი
სტატიების სრული ტექსტი

Journal of Sociology (ISSN 1440-7833)
სტატიების მოკლე შინაარსი
სტატიების სრული ტექსტი

Economic Geography (ISSN 0013-0095)
სტატიების მოკლე შინაარსი
სტატიების სრული ტექსტი

Journalism and Mass Communication Quarterly (ISSN:1077-6990)
სტატიების მოკლე შინაარსი
სტატიების სრული ტექსტი

Geopolitics (ISSN 1465-0045)
სტატიების მოკლე შინაარსი
სტატიების სრული ტექსტი

European Journal of International Relations (ISSN 1354-0661)
სტატიების მოკლე შინაარსი
სტატიების სრული ტექსტი

Social Science Quarterly (ISSN 1540-6237 ISSN:0038-4941 E-ISSN:1540-6237)
სტატიების მოკლე შინაარსი
სტატიების სრული ტექსტი

Memory Studies (ISSN 1750-6980)
სტატიების მოკლე შინაარსი

Zeitschrift für Germanistik (ISSN: 0323-7982)
სტატიების მოკლე შინაარსი

Word, Journal of the International Linguistic Association (ISSN: 0043-7956)
სტატიების მოკლე შინაარსი

The American Journal of Psychotherapy (ISSN:0002-9564)
სტატიების მოკლე შინაარსი:
სტატიების სრული ტექსტი

Journal of Cold War Studies (ISSN:1520-3972)
სტატიების მოკლე შინაარსი
სტატიების სრული ტექსტი

International Politics (ISSN:1384-5748 E-ISSN:1740-3898)
სტატიების მოკლე შინაარსი

Historical Research (ISSN:0950-3471 E-ISSN:1468-2281)
სტატიების მოკლე შინაარსი
სტატიების სრული ტექსტი

European Journal of Political Research (ISSN:0304-4130 E-ISSN:1475-6765)
სტატიების მოკლე შინაარსი
სტატიების სრული ტექსტი

European Journal of Philosophy (ISSN:0966-8373)
სტატიების მოკლე შინაარსი
სტატიების სრული ტექსტი

Deutsche vierteljahrsschrift fur literaturwissenschaft und geistesgeschichte (ISSN:0012-0936)
სტატიების მოკლე შინაარსი

Zeitschrift fur Deutsche Philologie (ISSN 0044-2496)
სტატიების მოკლე შინაარსი

Physics Today AIP Publishing LLC (ISSN:0031-9228)
სტატიების მოკლე შინაარსი
სტატიების სრული ტექსტი

New England Journal of Medicine (ISSN 0028-4793 E-ISSN:1533-4406)
სტატიების მოკლე შინაარსი
სტატიების სრული ტექსტი
სტატიების სრული ტექსტი

The Lancet (ISSN 0140-6736 0140-6736 E-ISSN:1474-547X)
სტატიების მოკლე შინაარსი
სტატიების სრული ტექსტი
სტატიების სრული ტექსტი

JAMA - Journal of the American Medical Association (ISSN:0098-7484 E-ISSN:1538-3598)
სტატიების მოკლე შინაარსი

Nature Reviews Neurology (ISSN 1471-003X E-ISSN:1471-0048)
სტატიების მოკლე შინაარსი
სტატიების სრული ტექსტი

Lancet Neurology (ISSN 1474-4422)
სტატიების მოკლე შინაარსი
სტატიების სრული ტექსტი

Journal of Personality and Social Psychology (ISSN 0022-3514)
სტატიების მოკლე შინაარსი

IMF Working Papers
სტატიების სრული ტექსტი

IMF Staff Discussion Notes
სტატიების სრული ტექსტი

არსებობს უამრავი რუსული ინტერნეტ რესურსი ამ ჟურნალის გადმოსაწერად
Дополнительное образование и воспитание.

სამეცნიერო ჟურნალები რომლებსაც მოიცავს JSTOR ბაზა

ბროშურები

IMF Annual Report IMF Annual Report
სრული ტექსტი

უფასო ელექტრონული ჟურნალები და ბაზები


Euroteka ჟურნალი "EUREKA: Physics and Engineering" ფიზიკა და ინჟინერია 

ჟურნალი "EUREKA: Social and Humanities" სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებები


ჟურნალი "EUREKA: Health Sciences" ჯანმრთელობის მეცნიერებები


ჟურნალი "EUREKA: Life Sciences" ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები და მედიცინა


SAGE
ჟურნალების პლატფორმა მოიცავს 900-მდე საერთაშორისო ჟურნალის სტატიების სრულ ტექსტებს, საძიებო აპარატს.


Plosone

მსოფლიოს ერთერთი ყველაზე დიდი და სოლიდური რეფერირებადი, მულტი-თემატური, ღია-წვდომის ონლაინ ჟურნალი.


Scientific Reports

რეფერირებადი, მულტი-თემატური, ღია-წვდომის ონლაინ ჟურნალი, რომელსაც გამოსცემს ცნობილი ჯგუფი NATURE


E-life

რეფერირებადი, ძირითადად ბიომედიცინის და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა დარგის ონლაინ ჟურნალი, რომელიც აქცენტს აკეთებს ახალგაზრდა მკვლევართა სამეცნიერო ნაშრომების პუბლიკაციაზე.arXiv

აშშ-ს ლოს-ალამოსის კვლევითი ლაბორატორიის მიერ დაფუძნებული (ამჟამად კორნელის უნივერსიტეტის (აშშ) მხარდაჭერით ფუნქციონირებს) რეფერირებადი, მულტი-თემატური ღია-წვდომის ონლაინ კოლოსალური არქივი, რომელშიც განთავსებული სტატია პუბლიკაციად არ ჩაითვლება. აქ განათავსა გრიგორი პერელმანმა პუანკარეს ჰიპოთეზის დამტკიცება.DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS

წარმოდგენილია მეცნიერების სხვადასხვა დარგის რეფერირებადი ჟურნალები, რომლებიც ხელმისაწვდომია სრული ტექტით.


Internet Archive

წარმოადგენს ინტერნეტგვერდების დიგიტალურ ბიბლიოთეკას, სადაც ხელმისაწვდომია მუსიკა, ასევე ვიდეო და აუდიო მასალა, 4 მილიონზე მეტი როგორც მხატვრული, ისე აკადემიური წიგნისა და სტატიის ელექტრონული ვერსია.
BioOne

კოლექციაში შედის 9 დასახელების რეფერირებადი მონაცემთა ბაზა. იგი მოიცავს 177 სამეცნიერო ჟურნალს ბიოლოგიის, ეკოლოგიისა და ბუნების შემსწავლელი მეცნიერებების სფეროდან, რომლებსაც აქვეყნებს ამერიკის ბიოლოგიურ მეცნიერებათა ინსტიტუტის წევრი სამეცნიერო საზოგადოებები, მუზეუმები და სხვა კვლევითი ორგანიზაციები. დოკუმენტების ნაწილი თავისუფალი წვდომის კატეგორიას მიეკუთვნება.


New England Journal of Medicine

მოიცავს სამედიცინო სფეროს და აქვეყნებს ბიოსამედიცინო მეცნიერებასა და კლინიკურ პრაქტიკაში მეტად მნიშვნელოვან ახალი სამედიცინო კვლევის შედეგებს, რეფერირებულ სტატიებს და თემატურ ანგარიშებს. დოკუმენტების ნაწილი თავისუფალი წვდომის კატეგორიას მიეკუთვნება.


OECD -iLibrary

OECD - ელექტრონული ბიბლიოთეკა არის ერთადერთი, უნიკალური რესურსი, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას სოფლის მეურნეობისა და კვებითი მრეწველობის, გარემოს, განათლების, სოციალური საკითხების, ენერგოსექტორის, ეკონომიკის, მრეწველობისა და ვაჭრობის შესახებ. სტატიები წარმოდგენილია სრული ტექსტით, ასევე ხელმისაწვდომია სტატისტიკური ცხრილები. დოკუმენტების ნაწილი თავისუფალი წვდომის კატეგორიას მიეკუთვნება.
Royal Society Journals Collection
დიდი ბრიტანეთის სამეფო საზოგადოების ჟურნალები

კოლექციაში შედის 9 დასახელების რეფერირებადი ჟურნალი ფიზიკისა და ბიოლოგიის მეცნიერებათა დარგში. დოკუმენტების ნაწილი თავისუფალი წვდომის კატეგორიას მიეკუთვნება


Springer

ხელმისაწვდომია მილიონობით სამეცნიერო სტატია ჟურნალებიდან, ასევე გარკვეული თავები წიგნებიდანაც და მოიცავს კვლევებს ეკონომიკის, ბიზნესის, ზუსტი და საბუნებისმეტყველო დარგების, მედიცინის, სტატისტიკისა და სამართლის მიმართულებით. დოკუმენტების ნაწილი თავისუფალი წვდომის კატეგორიას მიეკუთვნება.


Erudit

მომხმარებელს სთავაზობს კანადის უნივერსიტეტების კვლევებს. მოიცავს ჟურნალებს, დისერტაციებს, წიგნებსა და მონოგრაფიებს სოციალური მეცნიერებებისა და ჰუმანიტარული მიმართულების დარგში.


Pediatric Neurology Briefs

Pediatric Neurology Briefs (PNB) მოიცავს ბავშვთა ნევროლოგიასთან დაკავშირებულ სიახლეებსა და საკითხებს.


GALLICA BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE

GALLICA მოიცავს საფრანგეთის ეროვნული ბიბლიოთეკის ორ მილიონამდე მონაცემს, რომელთაგან ერთ მილიონზე მეტი მონაცემი სრულად არის ხელმისაწვდომი. აღნიშნულ მონაცემთა ბაზაში წარმოდგენილია: ელექტრონული წიგნები, ხელნაწერები (XV საუკუნიდან), პერიოდული გამოცემები, გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები.


Oxford English Dictionary Online

ოქსფორდის ინგლისურენოვანი ელექტრონული ლექსიკონი მოიცავს ნახევარ მილიონზე მეტი სიტყვის განმარტებას, მათი წარმოშობის ისტორიას, ეტიმოლოგიას და მის გამოყენებას თანამედროვე მნიშვნელობით.


BioMed Central

წარმოდგენილია დაახლოებით 255 სამეცნიერო ჟურნალი. მოიცავს ბიოლოგიის, მედიცინის, ქიმიის დარგებს და მკითხველს სთავაზობს მაღალრეიტინგულ ჟურნალებს.


ALUKA

მოიცავს მასალას აფრიკაზე, აფრიკის ხელოვნების, ისტორიის, გეოგრაფიისა და არქეოლოგიის შესახებ. წარმოდგენილია წიგნების, ჟურნალების ელექტრონული ვერსიები, ასევე ფოტოები, ნახატები, რუკები და სხვა.


EBSCO Open Dissertations

800 000 სადიპლომო ნამუშევრისა და დისერტაციის ბაზა


მათემატიკისა და ფიზიკის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

ელექტრონული წიგნების გადმოწერა უფასოდ . მათემატიკა , ფიზიკა რუსულ ენაზე .Bartleby

გამოცემების , მათ შორის ენციკლოპედიებისა და ლექსიკონების სრული ტექსტები .National Agricultural Library

ამერიკის შეერთებული შტატების, სოფლის მეურნეობის მონაცემთა ბაზა . უმეტესად რეფერატები . ზოგ შემთხვევაში გამოცემების სრულე ტექსტებიც არსებობს .US Department Of Energy

ამერიკის შეერთებული შტატების ენერგეტიკის დეპარტამენტი . მეცნიერებისა და ტექნიკური ინფორმაციის ოფისი . სრული ტექსტები . ციტირების ინდექსები . ონლაინ მულტიმედია .
National Center for Biotechnology Information

ციტირების მილლიონი ინდექსი მედიცინის ყველა დარგში . ჟურნალები და წიგნები . ციტირების ინდექსები ზოგ შემთხვევაში მოიცავენ ბმულებს სრული ტექსტებისკენ .Visual Collections

ვიზუალური ხელვნების ნიმუშების კოლექციების გამოსახულებები .World Digital Library

შეერთებული შტატების კონგრესის პროექტი - მსოფლიოს ციფრული ბიბლიოთეკა . სრულდება UNESCO- მხარდაჭერით და მსოფლიოს სხვადასხვა ბიბლიოთეკებთან , არქივებთან , მუზეუმებთან , საგანმანათლებლო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით .საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი

საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის ელექტრონული წიგნების კატალოგი ქართულ ენაზე . სრული ტექსტების გადმოწერა.


Bioscience Horizons: the International Journal of Student Research

Bioscience Horizons is a free online journal publishing the best undergraduate and taught masters bioscience research from around the world. The journal provides a forum for students, their supervisors and universities, to showcase high quality student research work, strengthening the link between teaching and research in higher education. All papers are written by students and can come from a variety of research projects. Manuscripts are rigorously reviewed by academic experts before publication.


The Journal of Biological Databases and Curation

Huge volumes of primary data are archived in numerous open-access databases, and with new generation technologies becoming more common in laboratories, large datasets will become even more prevalent. The archiving, curation, analysis and interpretation of all of these data are a challenge. Database development and biocuration are at the forefront of the endeavor to make sense of this mounting deluge of data.


Conservation Physiology

Conservation Physiology is an online only, fully open access journal published on behalf of the Society for Experimental Biology.DNA Research is an internationally peer-reviewed journal

A high-density genetic map with array-based markers facilitates structural and quantitative trait locus analyses of the common wheat genome. Common wheat (Triticum aestivum L.) is allohexaploid possessing the genomic architecture of AABBDD, derived from Triticum turgidum L. (AABB) and Aegilops tauschii Coss. (DD). To facilitate molecular analyses of wheat further, the authors of this article constructed a high-resolution genetic map by using the next generation sequencing technologies and a microarray-based detection system of polymorphisms. Consequently, they could add 13,056 new markers into the map.


New Open Access Journal from OUP

Evolution, Medicine, and Public Health is an open access journal that publishes original, rigorous applications of evolutionary thought to issues in medicine and public health. It aims to connect evolutionary biology with the health sciences to produce insights that may reduce suffering and save lives. Because evolutionary biology is a basic science that reaches across many disciplines, this journal is open to contributions on a broad range of topics, including relevant work on non-model organisms and insights that arise from both research and practice.


Gastroenterology Report is an international open access journal

covering all areas related to gastrointestinal sciences, including studies of the alimentary tract, liver, biliary, pancreas, enteral nutrition and related fields. The journal aims to publish high quality research articles on both basic and clinical gastroenterology, authoritative reviews that bring together new advances in the field, as well as commentaries and highlight pieces that provide expert analysis of topical issues.


Genome Biology and Evolution is a wholly open access journal

that publishes evolutionary advances at the forefront of genomics.Higher impact, greater influence: the SCI now ranks GBE among the top 10 journals in Evolutionary Biology. GBE is included in the Web of Science, Science Citation Index, and PubMed.International Journal of Low-Carbon Technologies

is a fully open access, online only journal concerned with the application of technology to the challenges created by climate change. All areas of the field are considered with sections focusing on: renewable energy technologies, CO2 reduction and low carbon technologies, sustainable energy technologies in the built environment, and renewable energy management and environmental impact. It is our aim that International Journal of Low-Carbon Technologies will provide a forum for the cross-fertilization of ideas across all areas of the field. The journal publishes research articles, technical notes, review papers, book reviews and focus issues.


The International Journal of Neuropsychopharmacology

is the official scientific journal of the CINP. IJNP serves as a major forum for the rapid publication and wide dissemination of high quality, influential research in neuropsychopharmacology in the basic and clinic domains. IJNP is now fully open access.


The Journal of Hip Preservation Surgery

is an open access, peer-reviewed international journal focused on the growing area of hip preservation surgery within orthopaedics. The Journal publishes original articles related to the preservation of the hip joint, including arthroscopic surgery and hip osteotomy, as well as orthobiological techniques as applied to the hip joint. JHPS publishes a combination of clinical and laboratory research grouped into quarterly online issues. The Journal will consider any original papers which expand the area of hip preservation surgery.


The Journal of Legal Analysis

founded in 2009, is a fully open access peer-reviewed general journal on all aspects of law, centered at Harvard Law School but with a board of editors drawn from many universities. It welcomes traditional legal articles as well as interdisciplinary work, and invites submissions from scholars worldwide. All publications may be viewed and downloaded free of charge. Print copies can be purchased for $61 per issue. The Journal of Legal Analysis is published by the Oxford University Press on behalf of The John M. Olin Center for Law, Economics and Business at the Harvard Law School. The journal is underwritten by a generous grant from the Considine Family Foundation, and continues to enjoy the strong support of the Harvard Law School and the John M. Olin Center for Law, Economics, and Business.

Journal of Surgical Case Reports

Bariatric Surgery, Breast Surgery, Cardiothoracic Surgery, Colorectal Surgery, Gynaecology, Head & Neck Surgery, Hepatobiliary Surgery, Interventional Radiology, Maxillofacial Surgery, Neurosurgery, Ophthalmology, Paediatric Surgery, Plastic Surgery, Transplant Surgery, Trauma & Orthopaedic Surgery, Upper GI Surgery, Urology, Vascular Surgery.


Issue of Nucleic Acids Research

is the 12th in a series of annual special issues dedicated to web-based software resources for analysis and visualization of molecular biology data. The present issue reports on 80 web servers. This years special emphasis is on tools for synthetic biology design, analysis of high throughput sequencing data, network and pathway analysis, and biological text mining. Other major topic categories include analysis involving DNA and RNA; gene prioritization; drug-target interactions; and proteins, including structure, ligand binding, and functional site prediction. The 2014 issue continues the presentation of two special categories, one for stand-alone programs that analyze high-throughput data, and one for large collections of web services for automated analyses that can be utilized programmatically rather than through manual interaction with a web browser.


Open Forum Infectious Diseases

provides a global forum for the publication of clinical, translational, and basic research findings in a fully open access, online journal environment. The journal reflects the broad diversity of the field of infectious diseases, and focuses on the intersection of biomedical science and clinical practice, with a particular emphasis on knowledge that holds the potential to improve patient care in populations around the world. Fully peer-reviewed, OFID supports the international community of infectious diseases experts by providing a venue for articles that further the understanding of all aspects of infectious diseases.


Oxford Medical Case Reports

is an open access, peer-reviewed online journal publishing original and educationally valuable case reports that expand the field of medicine. The journal covers all medical specialties comprising a comprehensive resource for physicians in all fields and at all stages of training.Progress of Theoretical and Experimental Physics

is an international journal that publishes articles on theoretical and experimental physics. PTEP is the successor to Progress of Theoretical Physics (PTP), which terminated in December 2012 and merged into PTEP in January 2013.


Regenerative Biomaterials is the official journal of the Chinese Society for Biomaterials

which will be an international, interdisciplinary, peer-reviewed journal concerning frontiers and advances in the new generation of biomaterials and regenerative medicine. The aim of the journal is to provide a forum for original research papers, reviews, clinical case reports, and commentaries on the topics relevant to development of advanced regenerative biomaterials. Manuscripts using novel regenerative technologies and therapeutic approaches for the regeneration and repair of damaged tissues and organs, and manuscripts addressing interactions between biomaterials and cells or tissue, especially stem cells will be considered with high priority. However, studies on cells or stem cells in regenerative medicine but without materials will not be included.


The Transactions of the London Mathematical Society

is a new fully open access journal that covers the same subjects as the Bulletin, Journal and Proceedings of the London Mathematical Society with whom it shares the LMS Editorial Advisory Board. It has a wide scope which ranges from number theory to functional analysis and from quantum field theory to topology.


Palgrave Connect სთავაზობს სხვადასხვა დარგის უფასო ჟურნალებისა და წიგნების გადმოწერას.1. მსოფლიო ბანკის მონაცემები ქვეყნების მთლიანი ეროვნული შემოსავალის (მეშ) შესახებ
მეშ ერთ სულ მოსახლეზე


Atlas method

2. გაერთიანებული ერების ადამიანური განვითარების ინდექსი 2016 (Human Development Index - HDI)


3. გაერთიანებული ერების ლტოლვილთა საქმეების უმაღლესი კომისარიატი