ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის იშვიათ გამოცემათა ფონდში ინახება ცნობილი ქართველი ქიმიკოსის ვასილ პეტრიაშვილის (1842-1908) პირადი ბიბლიოთეკა , რომელიც 478 საბიბლიოთეკო ერთეულს აერთიანებს და შედგება ძირითადად ტექნიკური ხასიათის უცხოური ლიტერატურისაგან. უნიკალური გამოცემები ქრონოლოგიურად 17 77 -1 908 წლებს მოიცავს. ყველაზე ძველი წიგნი - Sage, M., ~ experiences propres a`faire” 1777 წელს , პარიზშია გამოცემული .