ანდრია რაზმაძის კოლექცია

2014 წლიდან ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში ინახება გამოჩენილი ქართველი მათემატიკოსისა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებლის, ანდრია რაზმაძის (1889-1929) პირადი კოლექცია,  რომელიც 496 საბიბლიოთეკო ერთეულს ითვლის. მათემატიკოსის პირადი კოლექცია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას იოსებ ცინცაძემ გადასცა.
ელექტრონული ვერსია
გამოქვეყნების თარიღი:2017-09-21 15:03:25