მედიცინის ფაკულტეტი:


დეკანატი
ქ. თბილისი
ბელიაშვილის ქ. 78 ,
ტელ: 291 31 25
Email: medicine@tsu.ge


სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური

მუშაობის საათები 9.00–18.00
შესვენება 13.00–14.00

სტუდენტთა მიღების საათები:

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი
მაია ხუბუა

სამშაბათი 15.00–18.00
ხუთშაბათი 15.00–18.00

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი
თამარ ლეკაშვილი

ორშაბათი 15.00–18.00
ოთხშაბათი 15.00–18.00
პარასკევი 15.00–18.00

ფაკულტეტის მდივანი
ჯულიეტა ხუციშვილი

ორშაბათი 14.00–18.00
სამშაბათი 14.00–18.00
ოთხშაბათი 14.00–18.00
ხუთშაბათი 14.00–18.00
პარასკევი 14.00–18.00