აკადემიური საბჭოს არჩევნები 2014აკადემიური საბჭოს წევრობის კანდიდატობის მსურველმა რგისტრაციისათვის შესაბამის განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს (ა) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი და (ბ) ავტობიოგრაფია ( Curriculum Vitae)


ამომრჩეველთა სიები:


კენჭისყრის განრიგი: 21 ოქტომბერი, 10:00 საათდან 17:00 საათამდე შემდეგ უბნებზე:

  • ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი – თსუ მე–11 კორპუსი, აუდიტორია №301
  • ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი – თსუ პირველი კორპუსი, აუდიტორია №211
  • სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი – თსუ მე-6 კორპუსი, სააქტო დარბაზი (აუდიტორია №303)
  • ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი – თსუ მე–3 კორპუსი, ფსიქოლოგიის მიმართულების საპროფესორო
  • ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი – თსუ მე–10 კორპუსი, აუდიტორია №206
  • მედიცინის ფაკულტეტი – თსუ ალექსანდრე ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტი, მე–3 სართული, ოთახი №1
  • იურიდიული ფაკულტეტი – თსუ მე–2 კორპუსი, მცირე საკონფერენციო დარბაზი (აუდიტორია №135)


რეგისტრირებული კანდიდატები (15 ოქტომბრის მდგომარეობით):


აკადემიური თანამდებობა ფაკულტეტი დოკუმენტის ნომერი და თარიღი
პროფ. შოთა სამსონია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი (დოკ. N35159/02, 08.10.2014)
პროფ. როლანდ ომანაძე
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი
(დოკ. N35453/02, 09.10.2014)
პროფ. თეიმურაზ ლეჟავა ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი (დოკ. N36005/02, 15.10.2014)
პროფ. ნანა შათაშვილი

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

(დოკ. N36060/02, 15.10.2014)

პროფ. რამაზ ქურდაძე
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
(დოკ. N35419/02, 09.10.2014)
პროფ. ნანი გაფრინდაშვილი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

(დოკ. N35425/02, 09.10.2014)

პროფ. გიორგი გოგსაძე სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი (დოკ. N35814/02, 13.10.2014)
პროფ. მარიამ გერსამია
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
(დოკ. N35833/02, 13.10.2014)
პროფ. იაგო კაჭკაჭიშვილი

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

(დოკ. N35969/02, 15.10.2014)
პროფ. ქეთევან ჭკუასელი
ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი
(დოკ. N35835/02, 13.10.2014)
პროფ. მზია წერეთელი
ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი
(დოკ. N35994/02, 15.10.2014)
პროფ. თამარ აბაშიძე

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი

(დოკ. N36035/02, 15.10.2014)

პროფ. ავთანდილ სილაგაძე ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი (დოკ. N35161/02, 08.10.2014)
პროფ. ქეთევან მარშავა ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი (დოკ. N35257/02, 08.10.2014)
პროფ. ეთერ ხარაიშვილი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

(დოკ. N35259/02, 08.10.2014)
პროფ. გიორგი გალდავა
მედიცინის ფაკულტეტი
(დოკ. N35554/02, 10.10.2014)
პროფ. თენგიზ ცერცვაძე

მედიცინის ფაკულტეტი

(დოკ. N35970/02, 15.10.2014)
პროფ. ნუგზარ სურგულაძე
იურიდიული ფაკულტეტი
(დოკ. N35918/02, 13.19.2014)
პროფ. მაია კოპალეიშვილი

იურიდიული ფაკულტეტი

(დოკ. N36041/02, 15.10.2014)
გამოქვეყნების თარიღი:2016-07-07 11:52:54