სტუდენტური პროექტები/კლუბები


კლუბები

თსუ ალპური კლუბი

გ. ნიკოლაძის სახელობის ალპინიზმის კლუბი

თსუ მოლაშქრეთა კლუბი

თსუ ეკო-მოლაშქრეთა კლუბი

თსუ მხიარულთა და საზრიანთა კლუბი

თსუ საკვირაო ლიტერატურული კლუბი

დამოუკიდებელი ტრეიდერთა კლუბი

სტუდენტთა სამეცნიერო კლუბი

თსუ ახალგაზრდული ცენტრი

სტუდენტთა სამეცნიერო-კვლევითი კლუბი “VITALIS”

თსუ სტუდენტური კლუბი

თსუ ფსიქოლოგიის დეპარტამენტის სტუდენტთა სამეცნიერო კლუბი

„ბიბლიოთეკის მეგობართა კლუბი"

სტუდენტთა სამეცნიერო კლუბი

თსუ დესპანი

• ,,ახალგაზრდა ლიდერთა კლუბი”

საქართველოს ცენტრალური რესპუბლიკური ათლეტური კლუბი "ამირანი"

კურსდამთავრებულთა კლუბი

ფანკლუბი

გენდერის კვლევის კლუბი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო წრეები

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა სამეცნიერო წრეები

ამერიკისმცოდნეობის სტუდენტთა სამეცნიერო წრე

• უნივერსიტეტის კინოკლუბი

• თსუ ეკო-კლუბი

• "საქართველოს ახალგაზრდა დიპლომატთა კლუბი"

• უნივერსიტეტის წიგნის მაღაზიის მეგობართა კლუბი

• სტუდენტური დებატების კლუბი ეკონომიკაში

• ,,კლუბი 93-ე აუდიტორია“

• აღმოსავლური კლუბი (Oriental Club)

• ფიზიკის მიმართულების სტუდენტთა სამეცნიერო წრე

• სტუდენტთა საკვირაო ლიტერატურული კლუბი

• სტუდენტთა და მოსწავლეთა სადისკუსიო კლუბი

• თინათინ წერეთლის სახელობის სტუდენტთა სამეცნიერო წრე

• „სამართლის თეორიის სტუდენტთა სამეცნიერო წრე“

• სტუდენტთა სამეცნიერო წრე „მერმისი“

• კომპიუტერული მეცნიერებების დეპარტამენტისა და ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერიის დეპარტამენტის სტუდენტთა სამეცნიერო წრეები

• ახალგაზრდული ინტელექტ-კლუბი - “რა? სად? როდის?”გამოქვეყნების თარიღი:2017-04-07 18:25:19