საკონტაქტო ინფორმაცია

ბმულები


ადმინისტრაციული დეპარტამენტები:

რექტორატი
მისამართი: 0179, თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. 1, თსუ I კორპუსი, ელ.ფოსტა: rector@tsu.ge

ცხელი ხაზი: +995 32 2 25 04 84

აბიტურიენტთა მომზადების განყოფილება: 599 58 42 24; 599 97 70 90
ფაკულტეტები:


გამოქვეყნების თარიღი:2017-04-07 18:26:41