ადმინისტრაციული ორგანოს ხელმძღვანელის, მოადგილეების შესახებ ინფორმაცია

რექტორი


რექტორის მოადგილე
ნინო გვენეტაძე
ნინო ოკრიბელაშვილი

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი

გამოქვეყნების თარიღი:2017-02-27 16:32:59