ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (ნაზარდი ჯამით)

გამოქვეყნების თარიღი:2016-08-02 12:33:24