დადგენილება №71/2012
10 აგვისტო, 2012ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტზე სრულ, ასოცირებულ და ასისტენტ-პროფესორთა აკადემიურ თანამდებობაზე არჩევის შესახებ


საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის №208/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „არასამეწრამეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების” 46–ე  მუხლის,  „ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ერთიანი წესის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 7 მაისის №31/2012 დადგენილების, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012  წლის 31 მაისის  №74/01–01 ბრძანებისა და აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 13 ივლისის №58/2012 დადგენილებით შექმნილი ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის  ფაკულტეტზე სრულ, ასოცირებულ და ასისტენტ-პროფესორთა აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის 2012 წლის 6 აგვისტოს გადაწყვეტილების (წერილი №19226/02, 10.08.2012) საფუძველზე,

აკადემიური საბჭო ადგენს:

1. საკონკურსო კომისიის მიერ წარმოდგენილი გადაწყვეტილების საფუძველზე, ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის აკადემიურ თანამდებობებზე არჩეულ იქნენ:

I. თერაპიის დეპარტამენტი
ა) ბეჟან წინამძღვრიშვილი - სრული პროფესორი;
ბ) ალექსანდრე ალადაშვილი - სრული პროფესორი;
გ) ელენე გიორგაძე - ასოცირებული პროფესორი;
დ) ვახტანგ ჭუმბურიძე - ასოცირებული პროფესორი;
ე) პავლე მაჭავარიანი - ასოცირებული პროფესორი;
ვ) ნინო შარაშიძე - ასოცირებული პროფესორი;
ზ) არჩილ ჩუხრუკიძე - ასისტენტ – პროფესორი;
თ) ალინა პეტრიაშვილი - ასისტენტ – პროფესორი
ი) თამარ კიკალიშვილი - ასისტენტ – პროფესორი
კ) მაკა გეგენავა - ასისტენტ – პროფესორი
ლ) ნინა მამამთავრიშვილი - ასისტენტ–პროფესორი
მ) რუსუდან აბაშიძე - ასისტენტ–პროფესორი.

II. ქირურგიის დეპარტამენტი
ა) გია ლობჟანიძე - სრული პროფესორი;
ბ) მერაბ კილაძე - სრული პროფესორი;
გ) ავთანდილ ღირდალაძე - ასოცირებული პროფესორი;
დ) ამირან ანთაძე - ასოცირებული პროფესორი;
ე) ზურაბ ბერიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი;
ვ) ლევან თავბერიძე - ასოცირებული პროფესორი;
ზ) ვლადიმერ გონჯილაშვილი - ასოცირებული პროფესორი;
თ) გიორგი ელისაბედაშვილი, - ასისტენტ–პროფესორი;
ი) ვახტანგ გოდერძიშვილი - ასისტენტ–პროფესორი;
კ) გრიგოლ მამამთავრიშვილი - ასისტენტ–პროფესორი;
ლ) თეიმურაზ მგელიაშვილი - ასისტენტ–პროფესორი;
მ) გია ლურსმანაშვილი - ასისტენტ–პროფესორი;
ნ) გიორგი ხეროდინაშვილი - ასისტენტ–პროფესორი.

III. სტომატოლოგიისა და ყბა-სახის ქირურგიის დეპარტამენტი
ა) ვლადიმერ მარგველაშვილი - სრული პროფესორი;
ბ) მანანა კალანდაძე - ასოცირებული პროფესორი;
გ) ნატალია მანჯავიძე - ასოცირებული პროფესორი;
დ) ირინა ბარბაქაძე - ასისტენტ–პროფესორი;
ე) მამუკა გოგიბერიძე - ასისტენტ–პროფესორი;
ვ) შალვა ფარულავა  - ასისტენტ– პროფესორი;
ზ) ოთარ დარჯანია - ასისტენტ–პროფესორი.

IV. ადამიანის ანატომიის, ტოპოგრაფიული ანატომიისა და ოპერაციული
ქირურგიის დეპარტამენტი

ა) დიმიტრი კორძაია - სრული პროფესორი;
ბ) ნოდარ ხოდელი - ასოცირებული პროფესორი;
გ) ზურაბ ჩხაიძე - ასისტენტ–პროფესორი;
დ) მიხეილ ჯანგავაძე - ასისტენტ–პროფესორი;
ე) მანანა კაკაბაძე - ასისტენტ–პროფესორი;
ვ) ია კირვალიძე - ასისტენტ–პროფესორი.

V. ნევროლოგიისა და ნეიროქირურგიის დეპარტამენტი
ა) რომან შაქარიშვილი - სრული პროფესორი;
ბ) ალექსანდრე ცისკარიძე - ასოცირებული პროფესორი;
გ) დავით გიგინეიშვილი - ასოცირებული პროფესორი;
დ) დარეჯან გუგუციძე - ასოცირებული პროფესორი;
ე) თამარ ვაშაძე - ასოცირებული პროფესორი;
ვ) ნანა კვირკველია - ასოცირებული პროფესორი.

VI. საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის  დეპარტამენტი
ა) პაატა იმნაძე - სრული პროფესორი;
ბ) ლაშა ლორია - ასოცირებული პროფესორი;
გ) ნატა ყაზახაშვილი - ასოცირებული პროფესორი;
დ) ნინო ჩიხლაძე - ასოცირებული პროფესორი;
ე) ქეთევან დადიანი - ასოცირებული პროფესორი;
ვ) შოთა ცანავა - ასოცირებული პროფესორი;

VII. პათოლოგიის დეპარტამენტი
ა) თეიმურაზ ჯორბენაძე - სრული პროფესორი;
ბ) გიორგი პატარაია - ასოცირებული პროფესორი;
გ) თამილა ბაგაშვილი - ასოცირებული პროფესორი;
დ) მარინე შაქარაშვილი - ასოცირებული პროფესორი;
ე) კონსტანტინე ჭიჭინაძე - ასოცირებული პროფესორი.

VIII. მეანობა-გინეკოლოგიის და რეპროდუქტოლოგიის დეპარტამენტი
ა) არჩილ ხომასურიძე - სრული პროფესორი;
ბ) ალექსანდრე ლაბარტყავა - ასოცირებული პროფესორი;
გ) არსენ გვენეტაძე - ასოცირებული პროფესორი;
დ) რევაზ სულუხია - ასოცირებული პროფესორი;
ე) ჯენარა ქრისტესაშვილი - ასოცირებული პროფესორი.

IX. ფსიქიატრიისა და სამედიცინო ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი
ა) ნინო ოკრიბელაშვილი - სრული პროფესორი;
ბ) დავით ზურაბაშვილი - ასოცირებული პროფესორი;
გ) გიორგი სიხარულიძე - ასისტენტ–პროფესორი.

X. სამედიცინო რადიოლოგიისა და ენდოსკოპიის  დეპარტამენტი

ა) ფრიდონ თოდუა - სრული პროფესორი;
ბ) სოფიო კახაძე - ასოცირებული პროფესორი;
გ) ვალერიან აბულაძე - ასისტენტ–პროფესორი;
დ) მამუკა გურგენიძე - ასისტენტ–პროფესორი.

XI. უროლოგიის  დეპარტამენტი
ა) თეიმურაზ ჩიგოგიძე - სრული პროფესორი;
ბ) თეიმურაზ დოჭვირი - ასისტენტ–პროფესორი.

XII. პედიატრიის  დეპარტამენტი
ა) რუსუდან ქარსელაძე - სრული პროფესორი;
ბ) ლიანა ჟორჟოლიანი - ასოცირებული პროფესორი;
გ) ქეთევან ბარაბაძე - ასისტენტ–პროფესორი.

XIII. ფარმაკოლოგიის დეპარტამენტი
ა) თამარ კეზელი  - სრული პროფესორი;
ბ) გულნარა ტაბიძე - ასოცირებული პროფესორი;
გ) მედეა კოპალიანი - ასოცირებული პროფესორი;
დ) მარიამ ჭიპაშვილი - ასისტენტ–პროფესორი.

XIV. დერმატოვენეროლოგიის დეპარტამენტი
ა) გიორგი გალდავა - სრული პროფესორი;
ბ) თინა ქიტუაშვილი - ასოცირებული პროფესორი.

XV. ინფექციურ დაავადებათა და კლინიკური იმუნოლოგიის დეპარტამენტი
ა) თენგიზ ცერცვაძე - სრული პროფესორი;
ბ) ლალი შარვაძე - ასოცირებული პროფესორი;
გ) მანანა თოდუა - ასისტენტ–პროფესორი.

XVI. გადაუდებელი და კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტი
ა) ზურაბ ჩხაიძე - სრული პროფესორი;
ბ) გივი კაციტაძე - ასოცირებული პროფესორი;
გ) მამუკა ჩხაიძე - ასისტენტ–პროფესორი.

XVII. ოფთალმოლოგიის  დეპარტამენტი
ა) მიხეილ ომიაძე - სრული პროფესორი;
ბ) ნიკოლოზ ანთელავა - ასოცირებული პროფესორი.

XVIII. ონკოლოგიის დეპარტამენტი
ა) რე
ზო გაგუა - სრული პროფესორი;
ბ) თამარ რუხაძე - ასისტენტ – პროფესორი.

2. დადგენილების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსება დაევალოს თსუ კანცელარიას.

3. დადგენილება ძალაში შევიდეს საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.ალექსანდრე კვიტაშვილი
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი