რუსუდან სანაძე

 
დაბადების თარიღი: 09.09.1979

აკადემიური თანამდებობა:
2012 წ. - დღემდე - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი - ასოცირებული პროფესორი

განათლება:
1993-1997 წწ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვ.ი. კომაროვის ფიზიკა-მათემატიკური სკოლა ინტერნატი

1997-2001 წწ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი გამოყენებითი მათემატიკის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი, მათემატიკისა და ინფორმატიკის მასწავლებლის კვალიფიკაცია

2001 - 2003 წწ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი, განათლების მაგისტრი

2003-2006 წწ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერტისტეტის ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი), პედაგოგიკის კათედრა  - ასპირანტი/დოქტორანტი

2007-2008 წწ. - კრისტიან-ალბრეხტის კილის უნივერსიტეტი, გერმანია, DAAD-სტიპენდია ახალგაზრდა მკვლევარებისა და დოქტორანტებისათვის, საკვლევი თემატიკა - ევალვაცია და აკრედიტაციის საკითხები უმაღლეს სკოლაში

2007/  2004 წწ. - ზაარლანდის უნივერსიტეტი , ზაარბრუკენი, გერმანია - თსუ-ზაარლანდის უნივერსიტეტის ერთობლივი პროგრამა ახალგააზრდა მეცნიერთა და დოქტორანტებისათვის - საკვლევი თემატიკა - ევალვაცია და აკრედიტაციის საკითხები უმაღლეს სკოლაში

6.11.2009 წ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერტისტეტის ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი), პედაგოგიკის კათედრა  - განათლების მეცნიერებათა დოქტორი

სამუშაო გამოცდილება:
2007 -2012 წწ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი, პედაგოგიკის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი - მოწვეული მასწავლებელი

2002-2003 წწ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სასწავლო-სამეცნიერო დეპარტამენტის თანამშრომელი- სპეციალისტი

კვლევის ძირითადი მიმართულებები:
უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკა, პედაგოგიური კვლევა, ზრდასრულთა განათლება

გამოქვეყნების თარიღი:2016-06-14 12:17:38