სილაბუსების შემოწმების ფორმა

სამაგისტრო პროგრამები - სემინარის პრეზენტაცია 2005

30.01.2006: 2005 წლის მონაცემების ანალიზის საფუძველზე დადგინდა მსოფლიოს წამყვანი 500 უნივერსიტეტის სია. ინფორმაცია კრიტერიუმების შესახებ შეგიძლიათ მოიძიოთ ვებ-გვერდზე: http://ed.sjtu.edu.cn/rank/2005/ARWU2005TOP500list.htm