მან–სან–კანუნივერსიტეტში
ტრადიციულად არსებობდა მხიარულთა და საზრიანთა კლუბი, რომელსაც საფუძველი ჩაეყარა XX საუკუნის 60 - იან წლებში . უნივერსიტეტში მანსანკან-მა თავისი განვითარების მწვერვალს მიაღწია გასული საუკუნის 90- იან წლებში, სადაც მონაწ ლეობდნენ ისეთი ნიჭიერი იუმორისტები, როგორებიც არიან დავით გოგიჩაიშვილი ალეკო მალხაზიშვილი, ვანო ჯავახიშვილი და სხვა მრავალი, მაგრამ სამწუხაროდ 2005 წელს მანსანკან - მა შეწყვიტა არსებობა და კვლავ აღსდგა 2008 წელს სტუდენტური თვითმმართველობის და მისი პრეზიდენტის გიორგი შამათავას დიდი ძალისხმევით.

ამჟამად, თსუ- ში ყოველწლიურად იმართება შიდა ჩემპიონატი .

2013 წლის ჩემპიონატის გამარჯვებულია ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის გუნდი „სლლლლლლ“