• 2009 წლის „უნივერსიადა 2009“– ში თსუ–მ მეორე ადგილი დაიკავა – 11 ოქროს, 12 ვერცხლის და 5 ბრინჯაოს მედალი.  სულ მონაწილეობდა 24 უმაღლესი სასწავლებელი. 
  • 2009 წელს ზაფხულის სტუდენტურ სპორტულ თამაშებ – “ურეკი 2009”– ში თსუ–მ მეორე გუნდური ადგილი დაიკავა.
  • 2009 წლის გაზაფხულზე  მინიფეხბურთის სტუდენტური ლიგის  I ეტაპზე  თსუ გუნდი  II ადგილზე გავიდა

მონაწილეობდნენ შემდეგი უმაღლესი სასწავლებლები

1. ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
2. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
3. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი
4. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
5. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
6.. საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი
7. ქართულ-ევროპული უნივერსიტეტი
8. გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
9. ქართულ-უკრაინული უნივერსიტეტი
10. საქართველოს უნივერსიტეტი
11. შოთაA რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტი
12. თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელწიფო უნივერსიტეტი
13. რუსთავის შოთა რუსთაველი სახელობის საერო უნივერსიტეტი
14. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
15. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
16. აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის თბილისის სამხატვრო აკადემია
17. მცირე აკადემია
18. საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი
19. ილია ჭავჭავაძის სახელობის თბილისის უნივერსიტეტი
20. ამერიკული ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი
21. თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი
22. ვანო სარაჯიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია
23. თბილისის ბუნებათსარგებლობის ინსტიტუტი
24. თბილისის პროფესიული სწავლების ინსტიტუტი