საჯარო ლექციათა ციკლი


“სოციალური და პოლიტიკური ტრანსფორმაცია: საქართველო ფოკუსში”

I ლექცია -  16 ივლისი, 2018 

"მედიასისტემისა და გლასნოსტის ნარატივის თავისებურებები ქართულ მედიაში - 1989-1990 წლები" - ხათუნა მაისაშვილი, ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი 

____________________________________________

II  ლექცია - 4 ოქტომბერი, 2018
                
"ცვლილება და უწყვეტობა მცირე ქვეყნების საგარეო პოლიტიკაში: ელიტის აღქმები და საქართველოს საგარეო პოლიტიკა რუსეთის მიმართ" - კორნელი კაკაჩია, პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულების პროფესორი 
______________________________________________

III    ლექცია - 1 ნოემბერი , 2018

„ფსიქოისტორია, პოლიტიკა და ჯგუფური ფანტაზიები“ - რევაზ ჯორბენაძე, ინტერდისციპლინური მიმართულების პროფესორი

_________________________________________________

IV   ლექცია - 20   ნოემბერი , 2018

"დისკურსი, როგორც სოციალური რეალობის კონსტრუირების ინსტრუმენტი და მისი ანალიზი" - ლია წულაძე, სოციოლოგიისა და სოციალური მუშაობის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი

______________________________________________

V  ლექცია -  14 თებერვალი, 2019

„ივანე ჯავახიშვილი და საქართველოს დამფუძნებელი კრების არჩევნები“ -  მალხაზ მაცაბერიძე,  პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულების პროფესორი 

_____________________________________________

VI  ლექცია -  14 მარტი, 2019

„თავისუფლების კულტურა საქართველოში (სოციოლოგიური ანალიზი)" -  იაგო კაჭკაჭიშვილი,  სოციოლოგიისა და სოციალური მუშაობის მიმართულების პროფესორი

______________________________________________

VII  ლექცია - 11  აპრილი, 2019

„დემოგრაფიული ქცევის ტრანსფორმაცია თანამედროვე საქართველოში"- ვაჟა ლორთქიფანიძე, საზოგადოებრივი გეოგრაფიის მიმართულების პროფესორი 

______________________________________________

VIII  ლექცია - 2   მაისი, 2019

„ტრანსი, ფსევდორეალობა და მედია" - მარიამ გერსამია, ინტერდისციპლინურის მიმართულების პროფესორი

______________________________________________

IX  ლექცია - 13 მაისი, 2019

„სოციალური და პოლიტიკური ტრანსფორმაცია: საქართველო ფოკუსში“ - ალექსანდრე კუხიანიძე,  პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულების  პროფესორი


  ლექცია - 17 ოქტომბერი, 2019

"ლიბერალიზმი და პოპულიზმი თანამედროვე დემოკრატიაში" - მარინა მუსხელიშვილი,  ინტერდისციპლინური დეპარტამენტის პროფესორი





 
გამოქვეყნების თარიღი:2018-09-17 16:52:08