ბეჭდვა |/ დახურვა
 
2020-04-15

ელექტრონული სწავლების ტუტორიალი


სტუდენტთათვის:

Moodle -ის   ინსტრუქცია 
lms.tsu.ge -ის ინსტრუქცია
Zoom-ის ინსტრუქცია
ფინალური გამოცდა e-learning.tsu.ge-ზე -ინსტრუქცია

პედაგოგთათვის:

admin.lms.tsu.ge -ის ინსტრუქცია
Moodle -ის   ინსტრუქცია I  და II
Zoom-ის  ინსტრუქცია
google-drive -ის  ინსტრუქცია
ვიდეო ფაილის YOUTUBE-ზე ატვირთვის ინსტრუქცია

Print

« იხ. ყველა სიახლე