2018-02-28

"სახელმძღვანელოების კონკურსის" შედეგები


ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის "სახელმძღვანელოების კონკურსის" შემფასებელი კომისიის გადაწყვეტილება:

 

კონკურსში გამარჯვებულად გამოცხადდეს:

  1.  ი. კაჭკაჭიშვილი - „პოსტმოდერნული სოციალური თეორიები“ – დაფინანსება 4000 ლარი
  2.  ი. იაშვილი - „საქართველოს საზოგადოებრივი გეოგრაფია“ – დაფინანსება 5000 ლარი
  3.  ხ. მაისაშვილი და მ. ტორაძე - „მედიისა და კომუნიკაციის კვლევების მიდგომები და ტექნიკები“ – დაფინანსება  4000 ლარი
  4. ალ. კუხიანიძე - „შესავალი პოლიტიკის მეცნიერებაში (რუსულ ენაზე)“ – დაფინანსება 4000 ლარი
  5.  გ. გოგსაძე - „მოსახლეობის გეოგრაფია“ – დაფინანსება 3000 ლარი

 


საკონკურსო კომისია

Print

« იხ. ყველა სიახლე