2020-09-08

პოლიტიკის მეცნიერების სტუდენტთა საყურადღებოდ!


8 სექტემბერს, 2 საათზე დაემატება ჯგუფები შემდეგ საგნებში: 1. პოლიტიკური კომუნიკაცია - 29 ადგილი. 2. საჯარო პოლიტიკა - 20 ადგილი, გენდერი პოლიტიკურ კონტექსტში - 22 ადგილი.
Print

« იხ. ყველა სიახლე