სახელმძღვანელო - 2020


კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა ატვირთონ განცხადება დეკანის სახელზე, სახელმძღვანელოს დეტალური ანოტაცია, (მინიმუმ 500 სიტყვა) და სავარაუდო სარჩევი.

სახელმძღვანელოს განახლების შემთხვევაში კონკურსანტმა კომისიას უნდა წარუდგინოს ძველი სახელმძღვანელოს ნიმუში. ( VI კორპუსი, №406)