ბიბლიოთეკები


ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა (კატალოგები) ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკა (კატალოგები)  
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა (კატალოგები)  
საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის მედიათეკა (კატალოგები)  
ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს ბიბლიოთეკა (კატალოგები)  
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა (კატალოგები)  
თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ბიბლიოთეკა (კატალოგები)  
ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ბიბლიოთეკა  
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა  
ბათუმის ა. წერეთლის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკა (კატალოგები) (გაზეთების კატალოგები)  
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა (კატალოგები)  
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ბიბლიოთეკა  
გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა (კატალოგები)  
შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის ბიბლიოთეკა (კატალოგები)  
შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა (კატალოგები)  

სხვა ქვეყნის ბიბლიოთეკები

 

გამოქვეყნების თარიღი:2020-01-17 14:58:11