სასერტიფიკატო კურსები

უწყვეტი განათლების ცენტრის სასერტიფიკატო და ტრენინგ-კურსები, საჯარო ლექციები, სხვადასხვა სახის პროექტები, კონფერენციები და ა.შ. განკუთვნილია ნებისმიერი ასაკისა და ინტერესების მქონე ადამიანებისათვის და ემსახურება მათ პიროვნულ და კარიერულ განვითარებას. ცენტრი ახორციელებს პროგრამებს როგორც ზრდასრულთათვის (მათ შორის სტუდენტები), ასევე სკოლის მოსწავლეებისა და აბიტურიენტებისათვის. დაინტერესებულ პირებს დეტალური ინფორმაციის მიღება შეუძლიათ უწყვეტი განათლების ცენტრის გვერდზე.

გამოქვეყნების თარიღი:2017-04-07 18:19:08