სტუდენტთა მომსახურება


თსუ-ის სტუდენტთა მომსახურება ნებისმიერ დროს მზად არის სტუდენტს მიაწოდოს სასწავლო პროცესის შესახებ ინფორმაცია, კერძოდ:
  • ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია;
  • სწავლის საფასურის გადახდა;
  • სტუდენტის სტატუსის შეჩერება/აღდგენა/შეწყვეტა/დამატებითი სემესტრი;
  • მობილობა/შიდა მობილობა;
  • ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე თსუ-ში ჩარიცხვის წესი და პირობები;
  • საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე თსუ-ში ჩარიცხვის წესი და პირობები;
  • უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების წესი და პირობები;
  • სწავლის პერიოდში სავალდებულო სამხედრო სამსახურისგან გათავისუფლება;
  • ქართულ-ინგლისურენოვანი ცნობა სტატუსის შესახებ თსუ-ს ოფიციალურ ბლანკზე;
  • პროფესიული განათლების შესახებ.
სტუდენტთა მომსახურების სამსახურს შეგიძლიათ ეწვიოთ უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში, (ი.ჭავჭავაძის გამზ.№1, პირველი სართული, ოთახი№111) ან დაუკავშირდეთ ტელეფონის ნომერზე: 2 250484

სტუდენტთა მომსახურების ცენტრები უნივერსიტეტის თითოეულ ფაკულტეტზე ფუნქციონირებს, სადაც სტუდენტებს ფაკულტეტის სპეციფიკიდან გამომდინარე შეუძლიათ მიიღონ დამატებითი, სხვადასხვა სახის ინფორმაცია.

ფაკულტეტების სტუდენტთა მომსახურების ცენტრები:

სტუდენტთა მომსახურების სამსახური:
მის.: ი. ჭავჭავაძის გამზ. №1, პირველი კორპუსი, ოთახი №111
ტელ.: 2 250484

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი:
მის.: თსუ-ს მეორე კორპუსი, ჭავჭავაძის გამზ. №3 - ოთახი №158,
ტელ.:2 39 08 36;

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი:
მის.: ჭავჭავაძის გამზ. №1, თსუ-ს პირველი კორპუსი, ოთახი №208,
ტელ.:2 22 11 01 (226)

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი:
მის.: ჭავჭავაძის გამზ. №8, თსუ-ს მეექვსე კორპუსი, ოთახი №104,
ტელ.:2 22 11 01 (223)

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი:
მის.: ჭავჭავაძის გამზ. №11ა - თსუ-ს მესამე კორპუსი, ოთახი №107,
ტელ.:2 22 44 69

იურიდიული ფაკულტეტი:
მის.: ჭავჭავაძის გამზ. №3 - თსუ-ს მეორე კორპუსი, ოთახი №126,
ტელ.:2 29 05 96

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი:
მის.: უნივერსიტეტის ქუჩა №2 - თსუ-ს მეათე კორპუსი, ოთახი №311,
ტელ.:2 30 36 71

მედიცინის ფაკულტეტი:
მის.: ბელიაშვილის ქ. №78 - მორფოლოგიის ინსტიტუტის შენობა, ოთახი №7,
ტელ.: 2 91 31 25.
გამოქვეყნების თარიღი:2017-04-07 18:21:32